Hlavní obsah

manquer [mɑ̃ke]

Tranzitivní sloveso

  1. de qqch postrádat, nemít co, nemít dost(atek) čehomanquer de bon sensnemít rozummanquer de patiencebýt netrpělivý
  2. à qqch nedostát čemu povinnosti ap.manquer à sa parolenedodržet slovomanquer à l'honneurjednat nečestně
  3. kniž.à/de faire qqch zapomenout, opomenout co
  4. de faire qqch málem, div že neIl avait manqué de tomber.Málem upadl.
  5. qqch (z)kazit, pokazit, promarnit co
  6. qqch netrefit schod ap., nezasáhnout, minout co míč, cíl ap.
  7. qqch zmeškat, nestihnout, propást comanquer le cochepropást příležitost

Vyskytuje se v

manque: à la manquemizerný, prachbídný

manque: manque de scrupulesnevybíravost

résistance: manquer de résistancenebýt (dostatečně) vytrvalý

train: avoir/manquer son trainstihnout/zmeškat vlak

usage: manquer d'usageneumět se chovat

air: On manque d'air ici.Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.

devoir: manquer à son devoirnedostát své povinnosti

entregent: manquer d'entregentneumět se chovat

parole: Il ne lui manque que la parole.jen promluvit o chytrém zvířeti

taire: manquer une belle occasion de se taireříct co nevhod

minout se: minout se povolánímmanquer sa vocation

nedodržet: nedodržet slovomanquer à sa parole

povinnost: vyhýbat se svým povinnostemmanquer à ses obligations

schodek: pokladní schodekmanque de caisse

slovo: ne(do)držet slovomanquer à sa parole

věrný: nebýt věrný svým zásadámmanquer à ses principes

zameškaný: zameškané vyučovací hodinyheures de classe manquées

žert: nepovedený žertplaisanterie manquée

div: Div že se neutopil.Il a failli/manqué de se noyer.

chybět: Kdo chybí? ve školeQui manque ?, Qui est absent ?, Y a-t-il des absents ?

chybět: Nechybí vám nic?Vous ne manquez rien ?

chybět: Chybíš mi.Tu me manques.

nedostát: nedostát slibůmmanquer à ses promesses

nedostávat se: Nedostává se mu odvahy.Il manque de courage.

stýskat se: Stýská se mi po domově.Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.

stýskat se: Stýská se mi po tobě.Tu me manques., Je m'ennuie de toi.

trefit: netrefitmanquer (son coup)

uletět: Uletělo mu letadlo.Il a raté/manqué son avion.

příště: Příště tě dostanu.La prochaine fois, je ne te manquerai pas.

vynechat: nevynechat jedinou příležitost k čemune pas manquer une seule occasion de faire qqch