Hlavní obsah

train [tʀε̃]

Vyskytuje se v

omnibus: (train) omnibusosobní vlak, hovor. osobák

train: train de viezpůsob života

arrivée: arrivée du trainpříjezd vlaku

atterrissage: train d'atterrissagepodvozek letadla

autos-couchettes: train autos-couchetteslehátkový autovlak

chef: chef de trainvlakvedoucí

fantôme: train fantômestrašidelný hrad, dům hrůzy na poutích ap.

neige: trains de neigelyžařský vlak, speciální vlak pro lyžaře

prendre: prendre le trainjet vlakem

composter: composter son billet avant de monter dans le trainoznačit si lístek před nástupem do vlaku

rapide: train rapiderychlík, expres

cestovat: voyager en traincestovat vlakem

chodit: marcher bon trainchodit rychle

lístek: billet de trainlístek na vlak

nákladní: train de marchandisesnákladní vlak

osobní: train de voyageurs, v jízdním řádu train régionalosobní vlak

pekelný: aller à fond de trainuhánět pekelnou rychlostí

peloton: mener le trainjet v čele pelotonu

právě: être en train de faire qqchprávě dělat co

předek: avant-train předek vozu

překvapit: surprendre qqn en train de faire qqchpřekvapit koho při čem

překvapovat: surprendre qqn en train de faire qqchpřekvapovat koho při čem

přestoupit: changer de trainpřestoupit do jiného vlaku

příchod: accès aux trainspříchod k vlakům

soukolí: train d'engrenageozubené soukolí

spěšný: (train) rapide žel. spěšný vlak

tempo: suivre le traindržet tempo pelotonu, i přen.

veselý: boute-en-train veselý společník

vlak: train de voyageurs, v jízdních řádech train régionalosobní vlak

všední: train-train všední život

vypravit: préparer le trainžel. vypravit vlak

zvláštní: train supplémentairezvláštní vlak

do: train pour Praguevlak do Prahy

dojíždět: prendre le train pour aller à l'écoledojíždět do školy vlakem

jet: aller en train, prendre le trainjet vlakem

každý: Le train circule tous les jours.Vlak jezdí každý den.

ranní: train du matinranní vlak

seznámit se: Nous avons fait connaissance dans le train.Seznámili jsme se ve vlaku.

stihnout: rater le trainnestihnout vlak

v, ve: dans le trainve vlaku

z, ze: descendre du trainvystoupit z vlaku

že: Il n'avait pas peur de rater le train.Nebál se, že zmešká vlak.

ďábelsky: aller un train d'enferjet ďábelsky rychle

důstojný: train de sénateurdůstojná chůze

nastoupit: prendre le train en marchenastoupit do rozjetého vlaku o rozběhlé akci

rytmus: train de viepřen. rytmus života

accompagnateur: accompagnateur (de train)průvodčí