Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění obsahu hlavní věty) que(při stejném podmětu) de +inf.Nebál se, že zmešká vlak.Il n'avait pas peur de rater le train.
  2. (vyj. způsob, prostředek)dá se vyjádřit pomocí gerundia
  3. (protože) parce que

Částice

  1. (navázání na sdělení) as-tu ditKolik že vás bylo?Combien as-tu dit que vous étiez ?
  2. hovor.(vybídnutí k souhlasu) pas vrai ?, n'est-ce pas ?, c'est pas ça ?
  3. (pochvala) commeŽe je dnes ale hezky!Comme il fait beau aujourd'hui !
  4. hovor.(podiv) commentŽe se ti chce!Comment tu peux avoir envie !

Vyskytuje se v

cacher: cacher son jeunedat si nahlížet do karet, tajit své záměry, dělat tajnosti

coin: jeu des quatre coinshra na škatule, (škatule,) škatule, hejbejte se

console: console (de jeux vidéo)(herní) konzole

g: Guniverzální gravitační konstanta

g: Gdekadická předpona giga-

hasard: jeu de hasardhazardní hra, hazard

jet: d'un (seul) jetnajednou, naráz

jet: jet d'eauvodotrysk

jeu: par jeuze žertu, pro zábavu

jeu: Jeux olympiquesOlympijské hry

jeu: être en jeupřen. být ve hře/v sázce

jeu: d'entrée de jeuhned na začátku, zprvu

jeu: vieux jeustaromódní

jeu: jeu d'eauvodotrysk

massacre: jeu de massacreporážení panáků koulí jarmareční atrakce

adresse: jeu d'adressehra dovednosti

brouillard: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala nožem krájet

construction: jeu de constructionstavebnice

différence: à la différence que...s tím rozdílem, že...

enchanté: Enchanté (de faire votre connaissance).Těší mě(, že jsem vás poznal).

encre: imprimante à jet d'encreinkoustová tiskárna

fait: le fait que...fakt, že...

fléchette: jeu de fléchettesšipky hra

imprimant: imprimante à jet d'encreinkoustová tiskárna

incontestable: Il est incontestable que.Je nesporné, že.

jet: premier jetprvní náčrt uměl. díla

jet: hovor. à jet continunepřetržitě, bez přestání

jeu: jeu de motsslovní hříčka, kalambúr

jeu: être au jeubýt ve hře hrát

jeu: hovor. jeu de conblbá hra nesmyslná, nezábavná

jeu: par le jeu de qqchpůsobením čeho

meneur: meneur de jeukonferenciér

mise: mise en jeu/œuvreuvedení v činnost/do chodu/do provozu

mot: jeu de motsslovní hříčka

olympique: Jeux olympiquesolympijské hry, olympiáda

poser: posons quepředpokládejme, že

pour: Pour moi, je pense que...Pokud jde o mne, myslím (si), že...

pouvoir: Il peut arriver que...Může se stát, že...

pouvoir: Il se peut que...Je možné, že...

pouvoir: Il se peut que +subj..Je možné, že..., Možná, že...

preuve: à preuve quedůkazem toho je, že

puce: jeu de puceblechy dětská hra

quoi: comme quoijak(ým způsobem), že

règle: Il est de règle que...Je obvyklé, že...

si: Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...

tant: faire tant et si bien que...dělat tak/tak se činit, že...

toutefois: à condition toutefois que...ovšem pod podmínkou, že...

vrai: hovor. Pas vrai ?Že jo?

accepter: Il a accepté de venir.Uvolil se, že přijde.

assurer: Je vous assure que...Ujišťuji vás, že...

ceci: à ceci près que...až na to, že...

chiche: Chiche que je le fais !O co, že to udělám!

craindre: Je crains qu'il (ne) vienne.Bojím se, že přijde.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

croire: Je le crois capable de tout.Myslím, že je schopný všeho.

croire: Il se croit tout permis.Myslí, že si může všechno dovolit.

falloir: Il faut vous dire que...Musím vám říct, že...

non: C'est triste, non ?To je smutné, že?

normal: Il est normal de...Je běžné, že...

notoire: Il est notoire que...Je všeobecně známo, že...

on: On dit que...Říká se, že...

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

: D'où il suit que...Z toho plyne, že...

pas: Ce n'est pas que +subj....Ne že by...

peut-être: peut-être (bien) que...(dost) možná, že...

ravi: (Je suis) Ravi de faire votre connaissance.Velmi mě těší, že vás poznávám.

reconnaître: Je reconnais m'être trompé.Přiznávám, že jsem se mýlil.

revenir: Cela revient à dire que...To znamená, že...

risquer: Il risque de pleuvoir.Vypadá to, že bude pršet.

se: Il se peut que...Je možné, že...

sous-entendre: Il est sous-entendu que...Rozumí se, že...

supposer: supposer le problème résolupředpokládat, že je problém vyřešený

chien: recevoir qqn comme un chien dans un jeu de quillesuvítat koho s kyselým obličejem

couteau: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala krájet

entrer: entrer dans le jeuvstoupit do hry

fesse: Gare à tes fesses !Že dostaneš na zadek!

jet: à un jet de pierreco by kamenem dohodil

jeu: calmer le jeuuklidnit spor

malheureux: heureux au jeu, malheureux en amourštěstí ve hře, neštěstí v lásce

mine: faire mine de...dělat, že...

mort: hovor. bruit à réveiller les mortsrámus, že by probudil i mrtvého

négatif: dans la négativepokud ne, v případě, že ne, v záporném případě

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

temps: temps à ne pas mettre un chien dehorspočasí, že by psa nevyhnal

vent: Bon vent !šťastnou cestu!, Ještě že je pryč!

blbý: blbá hra nesmyslná, nezábavnájeu de con

deskový: desková hrajeu de société/table/règle

dospět: dospět k závěru, že..arriver à la conclusion que..

hazardní: hazardní hrajeu de hasard

hra: hazardní hrajeu d'argent