Hlavní obsah

víc, více

Příslovce

  1. (větší počet, mnoho) plus, davantagevíc než týdenplus d'une semaine
  2. (větší měrou) plusvíce méněplus ou moins, peu ou prou
  3. (už ne) non plus

Číslovka

  • plushra pro dva a více hráčůjeu pour deux joueurs ou plusvíc než osm osobplus de huit personnes

Vyskytuje se v

dost: plus qu'assezvíc než dost

méně: plus ou moinsvíce či méně

štěstí: Bonne chance !Hodně štěstí!

zdraví: Bonne année, bonne santé !Hodně štěstí a zdraví v novém roce!

nahlas: Pouvez-vous parler plus fort ?Můžete mluvit víc nahlas?

než: plus de centvíce než sto

peníze: J'ai peu/beaucoup d'argent.Mám málo/hodně peněz.

víc: plus d'une semainevíc než týden

Hromnice: À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.pořek. Na Hromnice o hodinu více.

mít: Tu peux faire mieux !Máš na víc! schopnostmi

nadělat: être plus néfaste qu'utilenadělat víc škody než užitku

přát si: Tu n'as plus rien à désirer.Co víc si můžeš přát?

uplynout: Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.Uplynulo už hodně vody.

urvat: se tailler la part du lionurvat nejvíc ze zisku ap.

coûteux: coûteux en tempsnáročný na čas, stojící hodně času

culotte: prendre une culottehodně prohrát

ensemble: plusieurs personnes ensemblevíce osob pohromadě

millionnaire: ville millionnaireměsto s více než milionem obyvatel

possible: autant que possiblepokud možno, co nejvíc(e)

raison: plus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)příliš

rein: avoir les reins solidesbýt statné postavy, fig. hodně unést

apprendre: Il a encore beaucoup à apprendre.Má se ještě hodně co učit.

assez: plus qu'assezvíc než dost

avant: bien avant dans la nuit(hodně) pozdě v noci

davantage: davantage encoreještě víc

famille: famille nombreuserodina s více dětmi

gagner: gagner groshodně vyděl(áv)at

ou: plus ou moinsvíce méně

que: plus/moins que...více/méně než...

qui: qui plus esta co (je) víc, a co navíc

bien: abondance de biens ne nuit pasdobrého není nikdy dosti, čím více, tím lépe

bonbon: coûter bonbonhodně stát

grain: avoir un (petit) grainmít o kolečko víc

part: se tailler la part du lionurvat nejvíc ze zisku

pont: Il coulera de l'eau sous les ponts.Uběhne ještě hodně vody.

surenchérir: surenchérir sur qqnslíbit víc než kdo

hodně: beaucoup de mondehodně lidí