Hlavní obsah

peníze

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

  • argent mhovor. fric m(měna) monnaie fMám málo/hodně peněz.J'ai peu/beaucoup d'argent.za vlastní penízede ses deniersfalešné penízefausse monnaie fhotové penízeargent m liquide(na)hrabat (si) penízefaire sa pelote

Vyskytuje se v

balík: toucher le paquetdostat balík (peněz)

dlužit: devoir de l'argent à qqndlužit komu peníze

dost: avoir assez d'argentmít dost(atek) peněz

hotový: argent comptantekon. hotové peníze

investovat: placer/faire travailler son argentinvestovat peníze

nebo: La bourse ou la vie !Peníze, nebo život!

oběh: circulation de l'argentoběh peněz

papírový: papier-monnaie papírové peníze

peníze: de ses deniersza vlastní peníze

příjem: rentrée d'argentpříjem peněz

stranou: mettre de l'argent de côtédá(va)t peníze stranou šetřit

tahat: tirer de l'argent de qqn, soutirer de l'argent à qqntahat peníze z koho

u: avoir de l'argent sur soimít u sebe peníze

vystačit: boucler son budget, joindre les deux boutsvystačit s penězi

málo: On a peu d'argent/de temps.Máme málo peněz/času.

říct si: demander de l'argentříct si o peníze

vybrat: retirer/prendre de l'argent à la banquevybrat peníze z banky

vyzvednout: retirer de l'argent à la banque/de son comptevyzvednout peníze z banky/z účtu

dláždit: Il est très argenté.Ten může penězi dláždit.

hospoda: Point d'argent, point de Suisse.Bez peněz do hospody nelez.

levný: acheter qqch bon marchékoupit co za levný peníz

otázka: C'est une question d'honneur/d'argent/de temps.To je otázka cti/peněz/času.

prát: blanchir de l'argent saleprát špinavé peníze

přehazovat: remuer l'argent à la pellepřehazovat peníze vidlemi

rozkutálet se: L'argent s'est tôt envolé.Peníze se brzo rozkutálely.

všechen, všechna, všechno: L'argent ne fait pas le bonheur.Peníze nejsou všechno.

argent: placer son argentinvestovat peníze

fou: dépenser un argent fouutratit hrozné peníze

frais: argent fraisprávě přijaté peníze

menu: menue monnaiedrobné (peníze)

mettre: mettre de l'argent en réserveukládat peníze

numéraire: espèces numéraires(hotové) peníze kovové, mince

quoi: avoir de quoi vivrebýt na tom dobře finančně, mít peníze

rentrée: rentrée d'argentpříjem peněz, inkaso

à: donner de l'argent à un amidát příteli peníze

boucler: přen. boucler son budgetvyrovnat rozpočet, vyjít s penězi

courant: monnaie couranteplatná měna, platné peníze, fig. běžný jev

passer: se passer d'argentobejít se bez peněz

proposer: proposer de l'argent à qqnnabídnout komu peníze

retirer: retirer de l'argent à la banquevybrat peníze z banky

valoir: Cela vaut son pesant d'or !To se nedá penězi zaplatit!, Je to k nezaplacení!

alléger: hovor. alléger qqn de son portefeuillepomoct komu od peněz

assoiffé: être assoiffé d'argentdychtit po penězích

chandelle: brûler la chandelle par les deux boutsplýtvat penězi/silami

cousu: être (tout) cousu d'ortopit se v penězích, mít peněz jako želez, být zazobaný

joindre: joindre les deux boutsvyjít s penězi

loup: être connu comme le loup blancbýt známý jak falešný peníz

mise: mise de fondsvklad peněz, investice

mortel: Plaie d'argent n'est pas mortelle.Peníze nejsou všechno.

plaie: Plaie d'argent n'est pas mortelle.Peníze nejsou všechno.

princesse: aux frais de la princesseza státní peníze, na cizí účet

racler: hovor. racler les tiroirssebrat všechny peníze

rouler: rouler sur l'ortonout v penězích

temps: Le temps c'est de l'argent.Čas jsou peníze.

travailler: faire travailler l'argentnechat peníze vydělávat, nenech(áv)at peníze ležet

valser: faire valser l'argentroztočit peníze, rozhazovat