Hlavní obsah

retirer [ʀ(ə)tiʀe]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch à qqn vzít, odejmout slovo ap., odeb(í)rat co komu řidičský průkaz ap.retirer une autorisation à qqnodebrat komu povoleníJe vous retire la parole.Beru vám slovo.
  2. sejmout rukavice ap., stáhnout pokrývku ap., svléci svetr ap., smeknout
  3. qqn/qqch de qqch vyprostit z trosek ap., vysvobodit z vězení ap., vytáhnout z kapsy ap.retirer un produit du commercestáhnout výrobek z obchodu
  4. vyb(í)rat peníze ap.retirer de l'argent à la banquevybrat peníze z banky
  5. odtáhnout ruku ap.
  6. vzít zpět návrh ap., odvol(áv)at nabídku ap.retirer une plaintestáhnout žalobu
  7. qqch de qqn/qqch (vy)těžit, mí(va)t zisk, užitek ap., získ(áv)at výhody co z koho/čeho
  8. znovu střelit, znovu vystřelit, znovu (vy)pálit

Vyskytuje se v

var: gastr. nechat co přejít varemretirer qqch au premier bouillon

žaloba: stáhnout žaloburetirer sa plainte

vybrat: vybrat peníze z bankyretirer/prendre de l'argent à la banque

vyzout: vyzout si botyenlever/retirer ses chaussures

vyzvednout: vyzvednout peníze z banky/z účturetirer de l'argent à la banque/de son compte

z, ze: stáhnout co z prodejeretirer qqch de la vente