Hlavní obsah

dépouiller [depuje]

Tranzitivní sloveso

  1. stáhnout zvíře z kůže
  2. qqn/qqch de qqch stáhnout, svléct komu/čemu co, zbavit koho/co čehodépouiller un poisson de ses écaillesoškrábat rybě šupiny, zbavit rybu šupin
  3. qqn obrat, okrást koho
  4. qqn de qqch připravit, obrat koho o co, zbavit koho čeho
  5. zkoumat, přebrat, probrat poštu ap.
  6. přen., kniž.qqch odložit co
  7. se dépouiller de qqch svléci se z čeho kůže, šatů ap.
  8. se dépouiller de qqch ztratit co
  9. se dépouiller de qqch zbavit se, zříci se, vzdá(va)t se čeho majetku ap.se dépouiller de ses biens en faveur de qqnzříct se svého majetku ve prospěch koho

Vyskytuje se v

dépouille: dépouille (mortelle)tělesné pozůstatky, tělesná schránka

dépouille: (angle de) dépouilleúhel hřbetu nože, zubu pily ap.

dépouille: dépouilles(válečná) kořist

mortel: dépouille mortelletělesné ostatky