Hlavní obsah

dépouille [depuj]

Vyskytuje se v

dépouiller: se dépouillerde qqch svléci se z čeho kůže, šatů ap.

dépouiller: se dépouillerde qqch ztratit co

dépouiller: se dépouillerde qqch zbavit se, zříci se, vzdá(va)t se čeho majetku ap.

mortel: dépouille mortelletělesné ostatky

dépouiller: dépouiller un poisson de ses écaillesoškrábat rybě šupiny, zbavit rybu šupin

dépouiller: se dépouiller de ses biens en faveur de qqnzříct se svého majetku ve prospěch koho