Hlavní obsah

priver [pʀive]

Vyskytuje se v

détective: détective (privé)soukromý detektiv

domaine: domaine privéstátní majetek který není veřejným statkem, státní statky

privé: en privésoukromě, důvěrně

immixtion: immixtion dans la vie privée de qqnzasahování do soukromého života koho

privé: acte sous seing privésoukromá/soukromoprávní listina

privé: (détective) privésoukromý detektiv

société: société privée/nationalesoukromá/státní společnost

iniciativa: osobní iniciativainitiative privée

korespondence: soukromá korespondencecorrespondance privée

schůze: neveřejná schůzeséance privée

soukromý: soukromý detektivdétective privé

soukromý: soukromý životvie privée

soukromý: soukromá korespondencecorrespondance de caractère privé

společnost: soukromá/státní společnostsociété privée/nationale

zásah: zásah do soukromíintrusion dans la vie privée