Hlavní obsah

žaloba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (obvinění před soudem) plainte f, accusation f, action fstáhnout žaloburetirer sa plaintepodat žalobu na kohoporter plainte contre qqnžaloba o náhradu škodydemande f de dommages-intérêtsobčanskoprávní žalobaaction f civile
  2. (žalující strana) partie f plaignante

Vyskytuje se v

obžaloba: podat na koho žalobuintenter une accusation à/contre qqn

vznést: práv. vznést žalobu proti komuporter plainte contre qqn

action: intenter une action contre qqnpodat žalobu na koho

action: action civileobčanskoprávní žaloba

désistement: désistement d'actionodvolání žaloby vzdáním se žalobního nároku

désistement: désistement de l'instanceodvolání žaloby s výhradou opětného podání

intenter: intenter une actionpod(áv)at žalobu

procès: faire un procès à qqnzažalovat koho, podat žalobu na koho

renvoyer: práv. renvoyer d'accusationzprostit žaloby

instance: introduire une instancepodat žalobu

retirer: retirer une plaintestáhnout žalobu

plainte: porter plainte contre qqnvznést žalobu proti komu