Hlavní obsah

vybrat

Vyskytuje se v

choix: faire son choixvybrat si

assortir: assortir qqch à qqchpřizpůsobit co čemu, vhodně volit, vybrat co k čemu

choisir: choisir un marivybrat si manžela

prélever: prélever une somme sur son comptevybrat částku z účtu

retirer: retirer de l'argent à la banquevybrat peníze z banky

choisir: choisir le moindre malvybrat menší zlo

moindre: De deux maux, il faut choisir le moindre.Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.