Hlavní obsah

vybrat

Vyskytuje se v

choix: vybrat sifaire son choix

assortir: přizpůsobit co čemu, vhodně volit, vybrat co k čemuassortir qqch à qqch

choisir: vybrat si manželachoisir un mari

prélever: vybrat částku z účtuprélever une somme sur son compte

retirer: vybrat peníze z bankyretirer de l'argent à la banque

moindre: Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.De deux maux, il faut choisir le moindre.

vybrat: vybrat (si) špatněmal choisir, faire un mauvais choix