Hlavní obsah

otázka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dotaz) question f, interrogation f, demande fpoložit komu otázkuposer une question à qqnvyvol(áv)at otázkusoulever une questionnepřímá otázkainterrogation f indirecte
  2. (záležitost) question f, problème m, sujet mžidovská otázkaquestion f juiveotázka života a smrtiquestion f de vie ou de mort

Vyskytuje se v

klást: (se) poser une/des question(s)klást (si) otázku/otázky

nepřímý: interrogation indirecteling. nepřímá otázka

obratně: escamoter une questionobratně obejít otázku

stanovisko: prise de position sur une questionzaujetí stanoviska k otázce

život: question de vie ou de mortotázka života a smrti

candide: Monsieur Candide= účastník debaty s odborníky, který má za úkol pokládat naivní otázky

fait: point de faitskutková otázka

fermé: question ferméeuzavřená otázka

indirect: ling. interrogation indirectenepřímá otázka

poser: poser une colle à qqndát komu těžkou otázku

question: question préalablepředběžná otázka ve sněmovně

topo: faire un petit topo sur une questionzběžně nastínit otázku

point: point d'honneurotázka cti

rapporter: La réponse ne se rapporte pas à la question.Odpověď se nevztahuje k otázce.

répondre: répondre à une questionodpovědět na otázku

risquer: risquer une questionodvážit se položit otázku

déplacer: déplacer la questionnevhodně položit otázku

rester: Reste à savoir...Otázkou zůstává...

otázka: poser une question à qqnpoložit komu otázku