Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) vie f, existence f
  2. (jedince) vie fotázka života a smrtiquestion f de vie ou de mortdát za koho životdonner sa vie pour qqn
  3. (doba lidské existence) vie fnikdy v životě(jamais) de la viena sklonku životaau déclin de la viepřátelé na celý životamis m pl pour la vie
  4. (živý člověk) vie fpřipravit koho o životôter la vie à qqn
  5. (energie ap.) vie f, vitalité f
  6. (náplň existence) vie f
  7. (způsob existence) vie f

Vyskytuje se v

čára: ligne de viečára života na dlani

holý: vie sauveholý život

jepičí: vie éphémèrejepičí život

kočovný: vie nomade, nomadisme kočovný život

nebo: La bourse ou la vie !Peníze, nebo život!

nikdy: (jamais) de la vienikdy v životě

nový: commencer une nouvelle viezačít nový život

otázka: question de vie ou de mortotázka života a smrti

plný: plein de vitalitéplný života

pohádkový: vie superbepohádkový život

pohlavní: vie sexuellepohlavní život

pozemský: vie terrestrepozemský život

rajský: vie de cocagnerajský život

rvát se: se débattre contre les difficultés de la viervát se se životem

skoncovat: mettre fin à sa vieskoncovat se životem

smysl: sens de la viesmysl života

soukromý: vie privéesoukromý život

společenství: vie communautaireživot ve společenství

stránka: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

strom: arbre de viestrom života z Bible

těžký: avoir la vie duremít těžký život

všední: train-train všední život

vzít: se suicidervzít si život

ztráta: hémorragie ztráta životů

lehký: avoir la vie facilemít lehký život

cikánský: vie de tsiganescikánský život

dát: donner la vie à un enfantdát život dítěti

klášterní: vie monastiqueklášterní život

pes: C'est une chienne de vie.přen. Život je pes.

plahočit se: traîner sa vieplahočit se životem

podzim: automne de la viekniž. podzim života

posvícení: rouler carrosse toute sa viemít celý život posvícení

poustevnický: mener une vie érémitiquevést poustevnický život

probudit: revivifier, ranimer qqnprobudit koho k životu

probudit se: revenir à la vieprobudit se k životu

připravit: ôter la vie à qqnpřipravit koho o život

rytmus: train de viepřen. rytmus života

sáhnout: attenter à la vie de qqnsáhnout komu na život

usilovat: attenter à la vie de qqnusilovat komu o život

zasvětit: consacrer sa vie à Dieuzasvětit život Bohu

známka: ne pas donner signe de vienejevit známky života

arbre: arbre de viestrom života z Bible

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

chien: chienne de viepsí život

cocagne: vie de cocagnerajský život

épreuve: vie pleine d'épreuvesstrastiplný život

fainéantise: vie de fainéantisezahálčivý život

immixtion: immixtion dans la vie privée de qqnzasahování do soukromého života koho

jamais: Jamais de la vie !Nikdy (v životě)!

social: vie socialespolečenský život, život ve společnosti

terrestre: vie terrestreživot vezdejší

tourmenté: vie tourmentéebouřlivý život

vie: donner sa vie pour qqndát za koho život

vitalité: plein de vitalitéplný života

vivant: de son vivantza svého života

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

attenter: attenter à la vie de qqnusilovat komu o život

bouleverser: bouleverser la vie de qqnrozvrátit komu život

espérance: espérance de vieprůměrná délka života dané společnosti ap.

ramener: ramener qqn à la viepřivést koho zpět k životu

ressusciter: La nature ressuscite à chaque printemps.Každé jaro se příroda probouzí k životu.

sauver: risquer sa vie pour sauver qqnriskovat svůj život pro záchranu koho

âpre: vie âpretěžký život

beau: C'est la belle vie !To je (ale) život!

bon: prendre la vie du bon côtébrát život z lepší stránky

croupissant: vie croupissanteneaktivní život

doigt: être à deux doigts de la mortbýt na hranici života a smrti

doux: mener une vie douceklidně si žít, vést poklidný život

dur: rendre la vie dure à qqnztrpčovat komu život

hiver: bás. hiver de la viepodzim života stáří

orageux: vie orageusebouřlivý život

outrance: poursuivre un combat à outrancebojovat na život a na smrt

recommencer: recommencer sa viezačínat v životě znovu od začátku

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.

soir: soir de la viesklonek života

verser: verser son sang pour qqn/qqchobětovat život, padnout za koho/co

život: question de vie ou de mortotázka života a smrti