Hlavní obsah

bon

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

blahopřání: blahopřání k novému rokuvœux de bonne année

cesta: Šťastnou cestu!Bon voyage !

dát: dát si do nosuse taper un bon repas

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

dobrý: dobrý chlapun bon type/diable/bougre

dobře: dobře vyslovovatavoir une bonne prononciation

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

hvězda: narodit se pod šťastnou hvězdouêtre né sous une bonne étoile

chodit: chodit rychlemarcher bon train

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, hovor. Bon app !

chutnání: Dobré chutnání!Bon appétit !

chutnat: Nechte si chutnat.Bon appétit !

chvíle: ve správnou chvíliau bon moment

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

kvalita: dobré kvality zboží ap.de bonne qualité

lavice: sport. trestná lavicebanc de pénalité

lék: babské lékyremèdes de bonne femme

lekce: dát komu (pořádnou) lekcidonner une (bonne) leçon à qqn

lov: Lovu zdar!Bonne chasse !

míč: platný míčbonne balle

milost: být u koho v milostiêtre dans les bonnes grâces de qqn

mravnost: (trestný čin) ohrožení mravnostioutrage aux bonnes mœurs

mys: mys Dobré nadějecap de Bonne-Espérance

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!Bon anniversaire !

noc: Dobrou noc.Bonne nuit.

ohlas: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse

okamžik: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

ospalý: být ospalý po dobrém jídleêtre somnolent après un bon repas

panenka: Panenko skákavá!Bonne mère !

pěkně: pěkně vonětsentir bon

pěkný: Pěkný den!Bonne journée !

posel: posel dobrých zprávoiseau de bon augure

poukaz: poukaz na slevubon de réduction

co: čím déle tím lépeplus c'est long, meilleur c'est

fyzička: dobrá fyzičkabonne condition physique

klatba: dát koho do klatbyfrapper qqn d'anathème, mettre qqn au ban

laciný: lacinější(à) meilleur marché

naložený: dobře/špatně naloženýde bonne/mauvaise humeur, bien/mal luné

nejlepší: Je nejlepší ze všech.Il est le meilleur de tous.

blázinec: Je zralý na blázinec.Il est bon à enfermer.

dávat si: dávat si do nosuse taper un bon repas

deka: hovor. dát komu dekuflanquer une bonne raclée à qqn

dláždit: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

dovést: dovést co do zdárného koncemener qqch à bonne fin

duha: pít jako duhaavoir une bonne descente (de gosier), boire comme une éponge

hladce: hladce zvítězitarriver dans un fauteuil, remporter une victoire facile, arriver bon premier

hodně: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé!

chlapík: být ještě chlapík o starém člověkuavoir bon pied, bon œil

chytit: chytit co za správný konecprendre qqch par le bon bout

investice: To je dobrá investice.C'est un bon investissement.

kápnout: kápnout komu do notyrencontrer la bonne personne en bon moment

banc: zkušebna, zkušební zařízení strojů, motorů ap.banc d'essai

bon: en qqch být dobrý v čemêtre bon

conscience: dobré svědomíbonne conscience

dépit: proti zdravému rozumuen dépit du bon sens

droit: právemà bon droit

entente: shoda dobré vztahy(bonne) entente

femme: ženská, ženuškabonne femme

figure: vypadat dobře/uboze/špatněfaire bonne/piètre/mauvaise figure

grâce: dobrá vůlebonne grâce

gré: chtě nechtěbon gré mal gré

guerre: fér, podle všech pravidelde bonne guerre

heure: časně, záhy, brzyà la bonne heure

humeur: dobrá náladabonne/belle humeur

marché: výhodná koupěbon marché

matin: brzy ráno, časně z ránade bon/grand matin

meilleur: nejlepšíle meilleur, la meilleure

pasteur: dobrý pastýř Kristusle bon pasteur

point: na dobré cestěen bon point

prince: být snášenlivý, umět se přizpůsobitêtre bon prince

sens: zdravý rozum jednotlivcebon sens

teint: skálopevný, každým coulem, pravověrnýbon teint

vivant: bonviván, požitkářbon vivant

volonté: dobrá vůle, dobrý úmysl, ochotabonne volonté

acheter: koupit co draho/levně/na úvěracheter qqch cher/bon marché/à crédit

action: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

aventure: věštit komu osuddire la bonne aventure à qqn

ban: vypovědět, vyobcovat, dát do klatby kohomettre qqn au ban

bête: beruška, slunéčko sedmitečnébête à bon Dieu

cap: mys Dobré nadějele cap de Bonne-Espérance

conseil: umět dobře (po)raditêtre de bon conseil

continuation: Jen tak dál!Bonne continuation !

escient: s dobrým vědomím, po zralé úvazeà bon escient

fée: dobrá vílabonne fée, fée bienfaisante

ferraille: patřit do šrotuêtre bon pour la ferraille

fortune: umět snášet rány osudu, smířit se s osudemfaire contre mauvaise fortune bon cœur

garde: být pod dobrým dohledem, být dobře hlídánêtre sous bonne garde

génie: dobrý/zlý duchbon/mauvais génie

genre: na úrovni maloměšťáckýhanl. bon chic, bon genre B. C. B. G.

goût: vkusnýde bon goût

intention: Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

investissement: To je dobrá investice. to se vyplatíC'est un bon investissement.

maison: být urozeného původuêtre de bonne maison

mal: volky nevolky, chtě(j) nechtě(j)bon gré, mal gré

maman: babičkagrand-maman, bonne-maman

manger: jíst s velkou chutímanger de bon appétit

manquer: nemít rozummanquer de bon sens

mener: přivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit comener qqch à bon fin

mine: vypadat dobře/špatněavoir bonne/mauvaise mine

nouvelle: = EvangeliumLa bonne nouvelle

nuit: dobrou nocbonne nuit

objecter: uvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzeníobjecter de bonnes raisons à un argument

odeur: vůněbonne odeur, odeur agréable

œuvre: dobročinné skutkybonnes œuvres

aloi: jakostní, kvalitníde bon aloi