Hlavní obsah

bon

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

blahopřání: blahopřání k novému rokuvœux de bonne année

cesta: Šťastnou cestu!Bon voyage !

dát: dát si do nosuse taper un bon repas

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

dobrý: dobrý chlapun bon type/diable/bougre

dobrý: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

dobrý: mít dobré známkyavoir de bonnes notes

dobrý: být z dobré rodinyêtre de bonne famille

dobrý: mít dobré srdceavoir bon cœur

dobrý: Dobrou chuť!Bon appétit!

dobrý: dobrá vůlebonne volonté

dobře: dobře vyslovovatavoir une bonne prononciation

dobře: dobře (za)působitavoir bonne façon

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

hvězda: narodit se pod šťastnou hvězdouêtre né sous une bonne étoile

chodit: chodit rychlemarcher bon train

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, hovor. Bon app !

chutnání: Dobré chutnání!Bon appétit !

chutnat: Nechte si chutnat.Bon appétit !

chvíle: ve správnou chvíliau bon moment

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

kvalita: dobré kvality zboží ap.de bonne qualité

lavice: sport. trestná lavicebanc de pénalité

lavice: lavice obžalovanýchbanc des accusés

lék: babské lékyremèdes de bonne femme

lekce: dát komu (pořádnou) lekcidonner une (bonne) leçon à qqn

lov: Lovu zdar!Bonne chasse !

míč: platný míčbonne balle

milost: být u koho v milostiêtre dans les bonnes grâces de qqn

mravnost: (trestný čin) ohrožení mravnostioutrage aux bonnes mœurs

mys: mys Dobré nadějecap de Bonne-Espérance

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!Bon anniversaire !

noc: Dobrou noc.Bonne nuit.

noc: dát komu dobrou nocdire bonne nuit à qqn

ohlas: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse

okamžik: přijít ve správný okamžikarriver au bon moment

ospalý: být ospalý po dobrém jídleêtre somnolent après un bon repas

panenka: Panenko skákavá!Bonne mère !

pěkně: pěkně vonětsentir bon

pěkný: Pěkný den!Bonne journée !

posel: posel dobrých zprávoiseau de bon augure

poukaz: poukaz na slevubon de réduction

poukaz: poukaz na benzínbon d'essence

co: čím déle tím lépeplus c'est long, meilleur c'est

fyzička: dobrá fyzičkabonne condition physique

klatba: dát koho do klatbyfrapper qqn d'anathème, mettre qqn au ban

laciný: lacinější(à) meilleur marché

naložený: dobře/špatně naloženýde bonne/mauvaise humeur, bien/mal luné

nejlepší: Je nejlepší ze všech.Il est le meilleur de tous.

blázinec: Je zralý na blázinec.Il est bon à enfermer.

dávat si: dávat si do nosuse taper un bon repas

deka: hovor. dát komu dekuflanquer une bonne raclée à qqn

dláždit: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

dobrý: pokládat za dobré, když...trouver bon que...

dovést: dovést co do zdárného koncemener qqch à bonne fin

duha: pít jako duhaavoir une bonne descente (de gosier), boire comme une éponge

hladce: hladce zvítězitarriver dans un fauteuil, remporter une victoire facile, arriver bon premier

hodně: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé!

chlapík: být ještě chlapík o starém člověkuavoir bon pied, bon œil

chytit: chytit co za správný konecprendre qqch par le bon bout

investice: To je dobrá investice.C'est un bon investissement.

kápnout: kápnout komu do notyrencontrer la bonne personne en bon moment

aloi: de bon aloijakostní, kvalitní

banc: banc d'essaizkušebna, zkušební zařízení strojů, motorů ap.

conscience: bonne consciencedobré svědomí

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

droit: à bon droitprávem

entente: (bonne) ententeshoda dobré vztahy

femme: bonne femmeženská, ženuška

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

grâce: bonne grâcedobrá vůle

gré: bon gré mal gréchtě nechtě

guerre: de bonne guerrefér, podle všech pravidel

heure: à la bonne heurečasně, záhy, brzy

humeur: bonne/belle humeurdobrá nálada

marché: bon marchévýhodná koupě

marché: à bon marchélevně, lacino

marché: bon marchélevný, laciný

matin: de bon/grand matinbrzy ráno, časně z rána

meilleur: le meilleur, la meilleurenejlepší

meilleur: la meilleurenejlepší historka

meilleur: le meilleur dede qqch (to) nejlepší, nejlepší věc z čeho

pasteur: le bon pasteurdobrý pastýř Kristus

point: en bon pointna dobré cestě

prince: être bon princebýt snášenlivý, umět se přizpůsobit

sens: bon senszdravý rozum jednotlivce

teint: bon teintskálopevný, každým coulem, pravověrný

vivant: bon vivantbonviván, požitkář