Hlavní obsah

chuť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (smyslový vjem) goût m, sens m du goût
  2. (příchuť) goût m(ovoce ap.) saveur fbez chutisans goût, fade
  3. (k jídlu) appétit mDobrou chuť!Bon appétit!, hovor. Bon app !jíst s chutímanger avec appétit, avoir de l'appétitztratit chuť k jídluperdre l'appétitdělat chutěfaire envie
  4. (chtění, touha) envie f, tentation f, appétit mmít chuť na koho/coavoir envie de qqn/qqchnemít chuť dělat coavoir la flemme de faire qqchnechat komu zajít chuť do čeho, na cofaire passer à qqn l'envie de qqch

Vyskytuje se v

dobrý: Bon appétit!Dobrou chuť!

mdlý: fadeur , insipidité , goût fademdlá chuť

nechat: faire passer à qqn l'envie de qqchnechat komu zajít chuť na co

velký: manger de bon appétitjíst s velkou chutí

jídlo: couper l'appétitvzít chuť k jídlu

přijít: ne pas pouvoir encadrer qqn/qqchnemoci přijít komu/čemu na chuť

růst: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

sto: mourir d'envie de faire qqchmít sto chutí co udělat

courage: entreprendre qqch avec couragepodniknout co s chutí

démangeaison: avoir une démangeaison de faire qqchmít sto chutí (u)dělat co

envie: avoir envie de qqn/qqchmít chuť na koho/co, toužit po kom/čem

flemme: avoir la flemme de faire qqchnemít chuť co dělat

goût: avoir un goûtdivně chutnat, mít divnou chuť

manger: manger de bon appétitjíst s velkou chutí

perdre: perdre l'appétitztratit chuť k jídlu

saveur: sans saveurbez chuti

appétit: Bon appétit !Dobrou chuť!

en: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

joie: à cœur joies chutí, s rozkoší

tenter: être tenté de faire qqchmít chuť na co

chuť: sans goût, fadebez chuti