Hlavní obsah

en [ɑ̃]

Předložka

 1. na, v(e), dooznačuje místo, nepřímý předmět nebo příslovečné určenírester en placezůstat na místěcompte en banqueúčet v bancemonter en voiturenasednout do automobiluen Franceve Francii, do Francie
 2. z(e)označuje látkusac m en papierpapírový sáček
 3. na, v, zaoznačuje časen décembrev prosincien dix minutesza deset minut
 4. označuje stav, průběh nebo výsledek dějeIl est en voyage.Je na cestách.
 5. označuje tvar nebo provedenísucre en poudrepráškový cukr
 6. jak(o)Il parle en connaisseur.Hovoří jako znalec.
 7. označuje místní vzdálenost či vývoj a časovou periodičnostde fleur en fleurz květu na květde deux heures en deux heureskaždé dvě hodiny
 8. v příslovečných výrazechen toutcelkem, vcelkuen généralvšeobecně, vůbecen particulierv soukromí, soukromě
 9. předložka přechodníku přítomnéhoL'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

Zájmeno

 1. z toho, odtud, odtamtudzájmenné příslovce
 2. zastupuje podstatné jméno s předložkou deIl faut en parler.Je třeba o tom mluvit.Je vous en prie.Prosím (vás o to).J'en parle.Mluvím o tom.
 3. zastupuje podstatné jméno s předložkou de po výrazech množstvíDonnez-m'en six.Dejte mi jich šest.

Vyskytuje se v

abondance: vydatně, hojněen abondance

abrégé: ve zkratce, zkráceně, v malémen abrégé

absence: qqn v nepřítomnosti kohoen l'absence de

acadien: Akaďan/Akaďanka frankofonní Kanaďan z pobřeží Atlantikuun Acadien/une Acadienne

accord: ve shodě, v souladuen accord

accordéon: zvarhánkovatělý, jako harmonika, zmačkanýen accordéon

africain: Afričan/Afričankaun Africain/une Africaine

afro-américain: Afroameričan/Afroameričankaun Afro-Américain/une Afro-Américaine

afro-asiatique: Afroasiat/Afroasiatkaun Afro-Asiatique/une Afro-Asiatique

air: do vzduchu, nahoru, vzhůruen l'air

albanais: Albánec/Albánkaun Albanais/une Albanaise

algérien: Alžířan/Alžířankaun Algérien/une Algérienne

allemand: Němec/Němkaun Allemand/une Allemande

aller: odejít, odjets'en aller

alsacien: Alsasan/Alsasankaun Alsacien/une Alsacienne

américain: Američan/Američankaun Américain/une Américaine

amont: de qqch nad, před čím podle toku řekyen amont

andorran: Andořan/Andořankaun Andorran/une Andorrane

anglais: Angličan/Angličankaun Anglais/une Anglaise

anglo-saxon: Anglosas/Anglosaskaun Anglo-Saxon/une Anglo-Saxonne

angolais: Angolan/Angolankaun Angolais/une Angolaise

antillais: obyvatel/obyvatelka Antilun Antillais/une Antillaise

apache: Apač/Apačka indiánun/une Apache

apparence: zdánlivě, naokoen apparence

arabe: Arab/Arabkaun/une Arabe

ardéchois: obyvatel(ka) Ardècheun Ardéchois/une Ardéchoise

argentin: Argentinec/Argentinkaun Argentin/une Argentine

ariégeois: obyvatel(ka) Ariègeun Ariégeois/ une Ariégeoise

arlésien: obyvatel/obyvatelka (města) Arles, Arlézan/Arlézankaun Arlésien/une Arlésienne

arménien: Armén/Arménkaun Arménien/une Arménienne

armoricain: obyvatel oblasti Armoriqueun Armoricain/ une Armoricaine

arrière: nazpět, vzadu, dozaduen arrière

arriver: qqch dostat se k čemuen arriver à

asiatique: Asiat/Asiatkaun/une Asiatique

assez: mít dost koho/čeho být unavenen avoir assez de qqn/qqch

attendre: než, zatím, mezitímen attendant

australien: Australan/Australankaun Australien/une Australienne

autre: ještě jedenun autre

autrichien: Rakušan/Rakušankaun Autrichien/une Autrichienne

auvergnat: Auvergnan/Auvergnankaun Auvergnat/une Auvergnate

aval: qqch pod, za čím směrem po prouduen aval de

avance: dříve, předčasněen avance

avant: napřed, vpřed(u), dopředuen avant

aveugle: naslepo, poslepu, slepěen aveugle

avoir: mít to za/na koliken avoir pour qqch

balancer: houby si z toho dělats'en balancer

balte: Balt muž i žena, obyvatel/obyvatelka baltských zemíun/une Balte

abomination: ošklivit si, hnusit si, protivit si koho/coavoir qqn/qqch en abomination

abonnement: předplatit si co, abonovat se na cosouscrire un abonnement à qqch

accroissement: míra narůstání funkcemat. taux d'accroissement d'une fonction

accusation: obžalovací senát, radní komorachambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusation

acquisition: koupit půdufaire l'acquisition d'un terrain

action: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

activité: v plné činnosti, v plném chodu, v plném provozuen pleine activité

admission: připuštění ke zkoušceadmission à un examen

adoration: zbožňovat kohoêtre en adoration devant qqn

affinité: být spřízněný s kýmavoir des affinités avec qqn

âge: útlé dětstvípremier âge

aide: horká linka, hot lineaide en ligne

abîme: střed štítuen abyme

aller: zpáteční lístekun aller (et) retour

altération: zkažení zbožíaltération d'une marchandise

ampoule: vyměnit spálenou žárovkuchanger une ampoule grillée