Hlavní obsah

en

Vyskytuje se v

abondance: vydatně, hojněen abondance

abrégé: ve zkratce, zkráceně, v malémen abrégé

absence: qqn v nepřítomnosti kohoen l'absence de

acadien: Akaďan/Akaďanka frankofonní Kanaďan z pobřeží Atlantikuun Acadien/une Acadienne

accord: ve shodě, v souladuen accord

accordéon: zvarhánkovatělý, jako harmonika, zmačkanýen accordéon

africain: Afričan/Afričankaun Africain/une Africaine

afro-américain: Afroameričan/Afroameričankaun Afro-Américain/une Afro-Américaine

afro-asiatique: Afroasiat/Afroasiatkaun Afro-Asiatique/une Afro-Asiatique

air: do vzduchu, nahoru, vzhůruen l'air

albanais: Albánec/Albánkaun Albanais/une Albanaise

algérien: Alžířan/Alžířankaun Algérien/une Algérienne

allemand: Němec/Němkaun Allemand/une Allemande

aller: odejít, odjets'en aller

alsacien: Alsasan/Alsasankaun Alsacien/une Alsacienne

américain: Američan/Američankaun Américain/une Américaine

amont: de qqch nad, před čím podle toku řekyen amont

andorran: Andořan/Andořankaun Andorran/une Andorrane

anglais: Angličan/Angličankaun Anglais/une Anglaise

anglo-saxon: Anglosas/Anglosaskaun Anglo-Saxon/une Anglo-Saxonne

angolais: Angolan/Angolankaun Angolais/une Angolaise

antillais: obyvatel/obyvatelka Antilun Antillais/une Antillaise

apache: Apač/Apačka indiánun/une Apache

apparence: zdánlivě, naokoen apparence

arabe: Arab/Arabkaun/une Arabe

ardéchois: obyvatel(ka) Ardècheun Ardéchois/une Ardéchoise

argentin: Argentinec/Argentinkaun Argentin/une Argentine

ariégeois: obyvatel(ka) Ariègeun Ariégeois/ une Ariégeoise

arlésien: obyvatel/obyvatelka (města) Arles, Arlézan/Arlézankaun Arlésien/une Arlésienne

arménien: Armén/Arménkaun Arménien/une Arménienne

armoricain: obyvatel oblasti Armoriqueun Armoricain/ une Armoricaine

arrière: nazpět, vzadu, dozaduen arrière

arriver: qqch dostat se k čemuen arriver à

asiatique: Asiat/Asiatkaun/une Asiatique

assez: mít dost koho/čeho být unavenen avoir assez de qqn/qqch

attendre: než, zatím, mezitímen attendant

australien: Australan/Australankaun Australien/une Australienne

autre: ještě jedenun autre

autrichien: Rakušan/Rakušankaun Autrichien/une Autrichienne

auvergnat: Auvergnan/Auvergnankaun Auvergnat/une Auvergnate

aval: qqch pod, za čím směrem po prouduen aval de

avance: dříve, předčasněen avance

avant: napřed, vpřed(u), dopředuen avant

aveugle: naslepo, poslepu, slepěen aveugle

avoir: mít to za/na koliken avoir pour qqch

balancer: houby si z toho dělats'en balancer

balte: Balt muž i žena, obyvatel/obyvatelka baltských zemíun/une Balte

abomination: ošklivit si, hnusit si, protivit si koho/coavoir qqn/qqch en abomination

abonnement: předplatit si co, abonovat se na cosouscrire un abonnement à qqch

accroissement: míra narůstání funkcemat. taux d'accroissement d'une fonction

accusation: obžalovací senát, radní komorachambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusation

acquisition: koupit půdufaire l'acquisition d'un terrain

action: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

activité: v plné činnosti, v plném chodu, v plném provozuen pleine activité

admission: připuštění ke zkoušceadmission à un examen

adoration: zbožňovat kohoêtre en adoration devant qqn

affinité: být spřízněný s kýmavoir des affinités avec qqn

âge: útlé dětstvípremier âge

aide: horká linka, hot lineaide en ligne

abîme: střed štítuen abyme

aller: zpáteční lístekun aller (et) retour

altération: zkažení zbožíaltération d'une marchandise

ampoule: vyměnit spálenou žárovkuchanger une ampoule grillée