Hlavní obsah

accord [akɔʀ]

Příslovce

  1. en accord ve shodě, v souladu
  2. d'accord platí, souhlasí, dobrá vyjádření souhlasuIls se sont mis d'accord.Dohodli se.Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.être d'accord avec qqnsouhlasit s kým

Vyskytuje se v

défaut: není-li dohody, nedojde-li k dohoděà défaut d'accord (aimable)

dissonant: disonantní akordhud. accord dissonant

mettre: dohodnout sese mettre d'accord

avec: souhlasit s kýmêtre d'accord avec qqn

conclure: uzavřít dohoduconclure un accord

débattre: projednávat podmínky dohodydébattre les conditions d'un accord

nombre: shoda v rodě a čísleaccord en genre et en nombre

parfait: v dokonalé shoděen parfait accord

rompre: zrušit dohodurompre un accord

dohoda: bilaterální dohodyaccords bilatéraux

domluvit: Domluveno!D'accord !

shoda: v dokonalé shoděen parfait accord

shodně: shodně s čímen accord/entente/conformité avec qqch

souhlas: dát souhlas k čemudonner son accord/consentement à qqch

vyslovit: vyslovit souhlasdonner son accord

ano: Přijedu až za týden, ano?Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?

brát: Já to beru.(Je suis) d'accord.

nesouhlasit: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.

platit: Platí. ujednánoD'accord., C'est entendu.

souhlasit: Souhlasím.(Je suis) D'accord.

srozuměný: být srozuměný s čímdonner son accord à qqch, approuver qqch

accord: ve shodě, v souladuen accord