Hlavní obsah

assez [ase]

Příslovce

  1. dost(i)juste assezprávě dostplus qu'assezvíc než dost
  2. c'est assez to stačí, to(ho) je dost
  3. de qqch dost čeho
  4. avoir assez de qqch mít čeho dost
  5. en avoir assez de qqn/qqch mít dost koho/čeho být unaven
  6. dost celkem

Vyskytuje se v

causer: (už) dost řečíassez causé

gamme: dost široká nabídka služebgamme assez large de services

souvent: dost častoassez souvent

mention: dostatečná/dobrá/velmi dobrá/výborná známkamention passable/assez bien/bien/très bien

dost: mít dost(atek) penězavoir assez d'argent

assez: právě dostjuste assez