Hlavní obsah

je

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit komu za co devoir, être redevable de qqch à qqn

hotový: být hotovmít uděláno avoir fini

jeho, její, jejich: jehomanželka sa femme

anebo: buď... anebosoit... ou, soit... soit

bečka: být tlustý jako bečkaêtre gras comme un moine

bez, beze: být bez sebeêtre pâmé

blízký: být si velmi blízký s kýmêtre intime avec qqn

buď: buď... anebo...soit... soit...

buk: být zdravý jako bukse porter comme le Pont-Neuf

cesta: být na cestěêtre en route

cesta: být na cestáchêtre en voyage

cit: být stálý ve svých citechêtre constant dans ses affections

cítit: ob. být cítitsentir mauvais

civil: být oblečen v civiluêtre habillé en civil

cizí: být cizí komu/čemu nemít nic společnéhoêtre étranger à qqn/qqch

čelo: být v čele čehoêtre à la tête de qqch, na špičce être à la pointe de qqch

čistotný: být chorobně čistotnýavoir la manie de la propreté

dálka: To je dálka.Il y a loin.

dávno: Je tomu už dávno, co...Il y a beau temps que...

deprese: být ve stavu hluboké depreseêtre dans un état d'abattement profond

dispozice: být komu k dispoziciêtre aux ordres de qqn

dnes: Kolikátého je dnes?Quel jour sommes-nous?

dnešek: To je pro dnešek vše. při zakončení přednášky ap.C'est tout pour aujourd'hui.

dnešek: To je na dnešek. úkol ap.C'est pour aujourd'hui.

doba: Není to vhodná doba k čemu.L'heure n'est pas à (faire) qqch.

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

dobrý: být z dobré rodinyêtre de bonne famille

dohled: být pod dohledem kohoêtre sous la surveillance de qqn

domluvit: Tak, jak bylo domluveno.Comme convenu.

doslech: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

duch: být duchem jindeavoir l'esprit ailleurs

důchod: být v důchoduêtre à la retraite

excelence: Vaše/Jeho ExcelenceVotre/Son Excellence

fantazie: jeho bujná fantazieson imagination luxuriante

forma: být ve formě pro vykonání čehoêtre en pleine forme pour faire qqch

hluchý: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

holka: To už je velká holka. iron.C'est une grande gosse.

holka: jeho holkasa copine

hříčka: být hříčkou osuduêtre le jouet du destin

chlap: To je ohromný chlap.C'est un type terrible.

chorobně: být chorobně čistotnýavoir la manie de la propreté

: jsem...Je suis...

jednomyslně: být zvolen jednomyslněêtre élu à l'unanimité

jeho, její, jejich: Jeho/Její ExcelenceSon Excellence

ještě: Je ještě mladý.Il est (encore) jeune.

jídlo: jídlo a pití je zahrnuto v ceněrepas et boissons inclus

jídlo: být vybíravý v jídleêtre difficile question nourriture

jiná: To je jiná!C'est une autre paire de manches!

jistý: Jisté je, že...Il est sûr que...

jmenovat: Byl jmenován ředitelem.On l'a nommé directeur.

kámen: být kamenem úrazuêtre une pierre d'achoppement

kaše: být v pěkné kašiêtre dans la panade

kdokoli: je to kdokoli(v).Qui que ce soit.

kdyby: kdyby bylo zapotřebíen cas de besoin

kolik: Kolik je hodin?Quelle heure est-il ?

kolikátý: Kolikátého (dnes) je?Le combien sommes-nous ?

kolmý: být kolmý k čemu, na coêtre perpendiculaire à qqch

kořist: být pro koho lehkou kořistíêtre une proie facile pour qqn

královský: Jeho královská VýsostSon Altesse Royale

krátkozraký: být krátkozrakýavoir la vue courte, přen. avoir la vue basse

krocan: Je rudý jako krocan.Il est rouge comme un coq.

lákavý: být pro koho lákavou kořistíêtre une proie tentante pour qqn

ledovec: Je to jen špička ledovce.Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.

legrace: Je lidem pro legraci.Il est la risée de tous.

legrace: být samá legracetoujours avoir le mot pour rire

ale: Nebyl jsem to já, ale on.C'était pas moi, mais lui.

ale: To je ale počasí!Quel temps !

anebo: buď dnes anebo zítrasoit aujourd'hui ou demain

asi: Asi bude pršet.Je pense qu'il va pleuvoir.

: Řekni mu, ať mi zavolá.Dis-lui de m'appeler.

blbě: Je mi blbě.J'ai mal au cœur.

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Il y a une station d'essence près d'ici ?

blízko: být blízko zkázyêtre au bord de l'abîme

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Où est l'hôpital le plus proche ?

buď: buď předtím nebo potomsoit avant, soit après

buď: buď jak buďquoi qu'il en soit