Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) temps m, moment m, instant mv nevhodnou dobuà contretempsNení to vhodná doba k čemu.L'heure n'est pas à (faire) qqch.v době jídlaà l'heure du repasod té dobydepuis ce temps-là, dès lors
  2. (časový úsek) période f, durée f(čeho) temps m de qqchdoba splatnostidélai m de paiementzkušební dobapériode f d'essainávštěvní dobaheures f pl de visiteotevírací doba obchoduheures f pl d'ouverture d'un magasinzavírací dobaheure f de fermeture
  3. (historické období) âge m, époque f, ère fdoba kamennáâge m de (la) pierrejít s dobouêtre de son âge
  4. (jednotka taktu) temps m

Vyskytuje se v

meziledový: doba meziledová(période) interglaciaire

bájný: bájné dobytemps mythiques/fabuleux

bronzový: archeol. doba bronzováâge du bronze

celý: po celou dobutout le temps

ledový: geol. doba ledovápériode glaciaire

mír: v (době) míruen (temps de) paix

mladší: mladší doba kamennánéolithique

návštěvní: návštěvní dobaheures des visites

odstřel: doba odstřelupériode de la chasse

pracovní: úprava pracovní dobyaménagement des horaires de travail

pracovní: pracovní dobatemps de travail

pružný: pružná pracovní dobahoraire flexible

předběhnout: předběhnout (svou) dobudevancer son temps

starší: starší doba kamennápaléolithique

úřední: úřední doba/hodinyheures de bureau

v, ve: v nejbližší doběsous peu

v, ve: v dnešní doběde nos jours

včera: včera touhle dobouhier à pareille heure

zkušební: zkušební doba nového zaměstnancepériode d'essai

zlatý: zlatá doba/zlatý věkâge d'or

železný: doba železnáâge du fer

flexibilní: flexibilní pracovní dobadurée de travail flexible

kamenný: archeol. doba kamennáâge de (la) pierre

poslední: v poslední doběces derniers temps

prodejní: prodejní dobaheures d'ouverture

zavírací: zavírací dobaheures de fermeture

duch: jít s duchem dobyrester moderne, être toujours à la mode

plenka: doba, kdy aviatika byla ještě v plenkáchles temps héroïques de l'aviation

předstihnout: předstihnout (svou) dobudevancer son temps/siècle

zaspat: zaspat dobune pas être à la page

âge: âge d'orzlatá doba, zlatý věk

alors: jusqu'alors(až) do té doby

bronze: âge du bronzedoba bronzová

durée: durée du travailpracovní doba

essai: période d'essaizkušební doba

fermeture: heures de fermeturezavírací doba

flexible: horaire flexiblepružná pracovní doba

glaciaire: période glaciairedoba ledová

heure: à l'heure de repasv době jídla

heure: heures d'ouverture d'un magasinotevírací doba obchodu

jadis: du temps jadis(staro)dávný, ze starých dob

jadis: au temps jadisza dávných časů, v dávných dobách

: d'ici làdo té doby

lors: dès lorsod té doby

militaire: heure militairepřesná doba

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

pierre: âge de (la) pierredoba kamenná

pose: temps de pose(doba) expozice

probatoire: stage probatoirezkušební doba nového zaměstnance

quaternaire: ère quaternairečtvrtohorní doba, čtvrtohory, kvartér

saignement: med. temps de saignementdoba krvácivosti, krvácivost

temps: avec le tempsčasem, postupně, postupem doby

temps: depuis ce temps-làod té doby

tout: à toute heurev kteroukoli (denní či noční) dobu

x: pendant x annéesx let, (po) určitou dobu

bref: à bref délaiv brzké době

déplorer: déplorer les malheurs du tempsnaříkat nad nepřízní doby

depuis: depuis peukrátce, krátkou dobu

échéance: à longue échéancedlouhodobý, na dlouhou dobu

échéance: à courte échéancekrátkodobý, na krátkou dobu

notre: à notre époquev naší době

fleurir: À cette époque les arts fleurissaient.V té době umění vzkvétala.

mœurs: autres temps, autres mœursjiná doba, jiný mrav

vent: être dans le ventjít s dobou, držet krok s módou