Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) temps m, moment m, instant mv nevhodnou dobuà contretempsNení to vhodná doba k čemu.L'heure n'est pas à (faire) qqch.v době jídlaà l'heure du repasod té dobydepuis ce temps-là, dès lors
  2. (časový úsek) période f, durée f(čeho) temps m de qqchdoba splatnostidélai m de paiementzkušební dobapériode f d'essainávštěvní dobaheures f pl de visiteotevírací doba obchoduheures f pl d'ouverture d'un magasinzavírací dobaheure f de fermeture
  3. (historické období) âge m, époque f, ère fdoba kamennáâge m de (la) pierrejít s dobouêtre de son âge
  4. (jednotka taktu) temps m

Vyskytuje se v

meziledový: doba meziledová(période) interglaciaire

bájný: bájné dobytemps mythiques/fabuleux

bronzový: archeol. doba bronzováâge du bronze

celý: po celou dobutout le temps

ledový: geol. doba ledovápériode glaciaire

mír: v (době) míruen (temps de) paix

mladší: mladší doba kamennánéolithique

návštěvní: návštěvní dobaheures des visites

odstřel: doba odstřelupériode de la chasse

pracovní: úprava pracovní dobyaménagement des horaires de travail

pružný: pružná pracovní dobahoraire flexible

předběhnout: předběhnout (svou) dobudevancer son temps

starší: starší doba kamennápaléolithique

úřední: úřední doba/hodinyheures de bureau

v, ve: v nejbližší doběsous peu

včera: včera touhle dobouhier à pareille heure

zkušební: zkušební doba nového zaměstnancepériode d'essai

zlatý: zlatá doba/zlatý věkâge d'or

železný: doba železnáâge du fer

flexibilní: flexibilní pracovní dobadurée de travail flexible

kamenný: archeol. doba kamennáâge de (la) pierre

poslední: v poslední doběces derniers temps

prodejní: prodejní dobaheures d'ouverture

zavírací: zavírací dobaheures de fermeture

duch: jít s duchem dobyrester moderne, être toujours à la mode

plenka: doba, kdy aviatika byla ještě v plenkáchles temps héroïques de l'aviation

předstihnout: předstihnout (svou) dobudevancer son temps/siècle

zaspat: zaspat dobune pas être à la page

âge: zlatá doba, zlatý věkâge d'or

alors: (až) do té dobyjusqu'alors

bronze: doba bronzováâge du bronze

durée: pracovní dobadurée du travail

essai: zkušební dobapériode d'essai

fermeture: zavírací dobaheures de fermeture

flexible: pružná pracovní dobahoraire flexible

glaciaire: doba ledovápériode glaciaire

heure: v době jídlaà l'heure de repas

jadis: (staro)dávný, ze starých dobdu temps jadis

: do té dobyd'ici là

lors: od té dobydès lors

militaire: přesná dobaheure militaire

par: dnes, nyní, v současné doběpar les temps qui courent

pierre: doba kamennáâge de (la) pierre

pose: (doba) expozicetemps de pose

probatoire: zkušební doba nového zaměstnancestage probatoire

quaternaire: čtvrtohorní doba, čtvrtohory, kvartérère quaternaire

saignement: doba krvácivosti, krvácivostmed. temps de saignement

temps: časem, postupně, postupem dobyavec le temps

tout: v kteroukoli (denní či noční) dobuà toute heure

x: x let, (po) určitou dobupendant x années

bref: v brzké doběà bref délai

déplorer: naříkat nad nepřízní dobydéplorer les malheurs du temps

depuis: krátce, krátkou dobudepuis peu

échéance: dlouhodobý, na dlouhou dobuà longue échéance

notre: v naší doběà notre époque

fleurir: V té době umění vzkvétala.À cette époque les arts fleurissaient.

mœurs: jiná doba, jiný mravautres temps, autres mœurs

vent: jít s dobou, držet krok s módouêtre dans le vent

doba: v nevhodnou dobuà contretemps