Hlavní obsah

âge [ɑʒ]

Podstatné jméno mužské

  1. věk, stářílimite d'âgevěková hranice
  2. doba, období, údobípremier âgeútlé dětstvíMoyen Âgestředověkâge d'orzlatá doba, zlatý věk

Vyskytuje se v

retour: retour d(e l)'âgestárnutí, přechod, klimakterium

beau: le bel âge= mládí

bronze: âge du bronzedoba bronzová

classe: stat. classes d'âgevěkové skupiny

ingrat: âge ingratklackovitá léta puberta

moyen: Moyen Âgestředověk

nubile: âge nubilevěk na ženění

pierre: âge de (la) pierredoba kamenná

pyramide: pyramide des âges= graf znázorňující věkové rozvrstvení obyvatelstva

abaissement: abaissement de l'âge de la retraitesnížení věkové hranice odchodu do důchodu

entrer: entrer dans l'âge mûrdosáhnout zralého věku

canonique: être d'un âge canoniquemít kanonické stáří, být letitý

université: université du troisième âgeuniverzita třetího věku

bronzový: archeol. doba bronzováâge du bronze

doba: doba kamennáâge de (la) pierre

doba: jít s dobouêtre de son âge

hranice: věková hranicelimite d'âge

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

léto: osoba ve středních letechpersonne entre deux âges

produktivní: produktivní věkâge actif, vie active

rozdíl: věkový rozdílinégalité d'âge

střední: osoba ve středním věkupersonne entre deux âges

středověk: raný středověkHaut Moyen Âge, Antiquité tardive

středověk: vrcholný středověkMoyen Âge central, ve Francii Bas Moyen Âge

středověk: pozdní středověkBas Moyen Âge, Moyen Âge tardif

školní: školní věkâge scolaire

věk: dítě útlého věkuenfant en bas âge

věkový: věková hranicelimite d'âge

věkový: věkový rozdíldifférence /inégalité d'âge

zlatý: zlatá doba/zlatý věkâge d'or

železný: doba železnáâge du fer

být: Kolik jí je?Quel âge a-t-elle ?

kamenný: archeol. doba kamennáâge de (la) pierre

kolik: Kolik je mu let?Quel âge a-t-il ?

léto: Kolik je ti let?Quel âge as-tu ?

raný: raný středověkHaut Moyen Âge , Antiquité tardive

starý: Jak je starý?Quel âge a-t-il ?

věk: ve věku čtyřiceti letà l'âge de quarante ans

vrstevník: být vrstevníkem kohoêtre de même âge que qqn

mech: obrůstat mechemstárnout prendre de l'âge, být zaostalý ne pas être dans le vent