Hlavní obsah

železný

Přídavné jméno

  1. (obsahující železo) de fer, ferreux/-eusegeol. železná rudaminerai m ferreux
  2. (související se železem) de ferdoba železnáâge m du fer
  3. (ze železa) de fer, en ferpřen. publ. železná oponarideau m de fer
  4. (připomínající železo) de fermít železné zdravíavoir une santé de fer

Vyskytuje se v

kázeň: železná kázeňdiscipline de fer

opona: železná oponarideau de fer

ruda: geol., hutn. železná rudaminerai de fer

zdraví: mít železné zdravíavoir une santé de fer

košile: Zvyk je železná košile.Chassez le naturel, il revient au galop.

pěst: vládnout železnou pěstíavoir de la poigne

vládnout: vládnout tvrdou/železnou rukourégner avec/d'une poigne de fer

fer: fil de ferželezný drát

fil: fil de ferželezný drát

inflexible: logique inflexibleželezná logika

martial: pyrite martialekyz železný, pyrit

poumon: poumon d'acierželezné plíce dýchací přístroj

vivre: vivres de réserveželezná zásoba (potravin)

fer: avoir une santé de fermít železné zdraví

sceptre: sceptre de ferželezná ruka