Hlavní obsah

vivre [vivʀ]

Intranzitivní sloveso

  1. žít, být živse laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starostiêtre difficile à vivrebýt nesnášenlivý
  2. vive !/vivent ! žije/žijí!
  3. žít, bydlet
  4. de qqch žít, být živ čím, z čeho, o čem, živit se čímsavoir vivreumět se chovat ve společnosti

Tranzitivní sloveso

  • proží(va)t šťastné dny ap.vivre sa viežít po svém, zařídit si život podle svého

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

tableau: živý obraztableau vivant

vis: točité schody/schodiště(escalier à) vis

vivant: bonviván, požitkářbon vivant

vivre: ať žije/žijí!vive !/vivent !

vivre: potraviny, voj. proviantvivres

abstinence: žít střídměvivre dans l'abstinence

cour: žít u dvoravivre à la cour

haie: živý plothaie vive

harmonie: žít v souladu s kýmvivre en harmonie avec qqn

impression: silně zapůsobit na kohofaire une vive impression sur qqn

quoi: být na tom dobře finančně, mít penízeavoir de quoi vivre

saleté: žít ve špíněvivre dans la saleté

vif: živý plothaie vive

vis-à-vis: mluvit se svým protějškemparler à son vis-à-vis

voix: ústněde vive voix

à: Žije v Paříži.Il vit à Paris.

aller: Ten šroub a matka patří k sobě.Cette vis et ce boulon vont ensemble.

apprécier: Euro vůči dolaru stouplo.L'euro s'est apprécié vis-à-vis du dollar.

assurer: zajistit si jídlo na měsícs'assurer les vivres pour un mois

desserrage: povolení šroubudesserrage d'une vis

lequel: prostředí, ve kterém žijemilieu dans lequel il vit

air: žít ze vzduchuvivre de l'air du temps

clos: žít v odloučení od světavivre en vase clos

guerre: být na válečné noze se všemivivre en guerre avec tout le monde

ouate: žít (jako) v bavlncevivre dans de la ouate

prince: žít (si) jako král, královsky si žítvivre comme un prince

qui: To se uvidí., Časem uvidíme.Qui vivra verra.

serrer: držet koho zkrátka, utáhnout komu šroubserrer la vis à qqn

dvůr: žít u dvoravivre à la cour

hanba: žít v hanběvivre dans l'opprobre

klíč: tech. šroubový klíčclé à vis

nedostatek: žít v nedostatkuvivre dans la pauvreté

obraz: živý obraztableau vivant

osamoceně: žít osamoceněvivre dans la solitude

plot: živý plothaie vive

prudký: prudké světlolumière vive

přítomnost: žít jen přítomnostívivre uniquement dans le présent

schod: točité schodyescalier à vis/en escargot

silně: silně na koho zapůsobitfaire une vive impression sur qqn

soulad: žít v souladu s kýmvivre en harmonie avec qqn

špína: žít ve špíněvivre dans la saleté

zajetí: žít v zajetívivre en captivité

zkrátka: přen. držet koho zkrátkatenir qqn de court, serrer la vis à qqn

živý: živá vzpomínkavif souvenir, souvenir vivant

bydlet: bydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renan

venkov: žít na venkověvivre en province/à la campagne

jeptiška: žít jako jeptiškavivre en religieuse

klec: žít ve zlaté klecivivre dans une prison dorée

kořínek: mít zdravý kořínekêtre d'une pâte à vivre cents ans

krtek: být zalezlý jako krtekvivre comme une taupe dans sa taupinière

láska: žít jen pro láskuvivre d'amour et d'eau fraîche

lord: Žije si jako lord.Il vit en grand seigneur.

nějak: Nějak bylo, nějak bude.Qui vivra verra.

noha: žít na vysoké nozevivre sur un grand pied

pást se: expr. jít se pást (na mez)vivre de l'air du temps

přiskřípnout: přiskřípnout komu prstyhovor. visser qqn, serrer la vis à qqn

přivést: Přiveďte ho živého!Prenez-le vivant !

střecha: bydlet pod jednou střechouvivre sous le même toit

šroub: utahovat šrouby komuserrer la vis à qqn

učit se: přísl. Chybami se člověk učí.On apprend à vivre à ses dépens.

žít: Žijeme jenom jednou.On ne vit qu'une fois.