Hlavní obsah

impression [ε̃pʀesjɔ̃]

Vyskytuje se v

dojem: donner l'impressionvyvolat dojem

silně: faire une vive impression sur qqnsilně na koho zapůsobit

vydání: impression vydání tiskem

odnést: Cela m'a fait une bonne impression.Odnesl jsem si z toho dobrý dojem.

impression: faire une vive impression sur qqnsilně zapůsobit na koho