Hlavní obsah

silně

Vyskytuje se v

hlas: silný hlasvoix forte

pohlaví: silnější/slabší pohlavísexe fort/faible

silný: být silný ve francouzštiněêtre fort en français

silný: být silná osobnostavoir une forte personnalité

silný: silný lékremède fort

silný: silná vrstva líčidlaépaisse couche de fard

silný: silná ženafemme forte

silný: silný vítrvent fort

silný: silné sněhové/dešťové srážkyfortes chutes de neige/pluie

silný: silná káva/silný čajcafé/thé fort

silný: To je (trochu) silný kafe!Ça, c'est (un peu) raide !

kafe: To je silný kafe!hovor. C'est (un peu) fort de café !, Ça, c'est raide !

silný: Silnější má vždycky pravdu.La raison du plus fort est toujours la meilleure.

trochu: To je trochu silné kafe.C'est (un peu) fort le café.

épais: taille épaissesilná postava

fauve: odeur fauvesilný pach

fort: colle fortesilné lepidlo

fort: femme fortesilná žena tlustá

impression: faire une vive impression sur qqnsilně zapůsobit na koho

individualité: individualité fortesilná osobnost

massif: dose massivesilná dávka

râpe: bruit de râpe(silný) srdeční šelest

biceps: hovor. avoir des bicepsmít bicepsy, být svalnatý/silný

café: hovor. C'est (un peu) fort de café.To je trochu silné kafe., To je moc.

étrier: être ferme sur ses étriersnedat se zviklat, být silný v kramflecích

meilleur: La raison du plus fort est toujours la meilleure.Silnější má vždycky pravdu.

pantelant: cœur pantelantsilně tlukoucí srdce

prunier: hovor. secouer qqn comme un pruniersilně s kým třást, pořádně koho vypeskovat

sexe: le sexe fortsilné pohlaví muži

turc: fort comme un Turcsilný jako býk