Hlavní obsah

silně

Vyskytuje se v

hlas: silný hlasvoix forte

pohlaví: silnější/slabší pohlavísexe fort/faible

silný: být silný ve francouzštiněêtre fort en français

kafe: To je silný kafe!hovor. C'est (un peu) fort de café !, Ça, c'est raide !

trochu: To je trochu silné kafe.C'est (un peu) fort le café.

épais: silná postavataille épaisse

fauve: silný pachodeur fauve

fort: silné lepidlocolle forte

impression: silně zapůsobit na kohofaire une vive impression sur qqn

individualité: silná osobnostindividualité forte

massif: silná dávkadose massive

râpe: (silný) srdeční šelestbruit de râpe

biceps: mít bicepsy, být svalnatý/silnýhovor. avoir des biceps

café: To je trochu silné kafe., To je moc.hovor. C'est (un peu) fort de café.

étrier: nedat se zviklat, být silný v kramflecíchêtre ferme sur ses étriers

meilleur: Silnější má vždycky pravdu.La raison du plus fort est toujours la meilleure.

pantelant: silně tlukoucí srdcecœur pantelant

prunier: silně s kým třást, pořádně koho vypeskovathovor. secouer qqn comme un prunier

sexe: silné pohlaví mužile sexe fort

turc: silný jako býkfort comme un Turc

silně: silně stisknoutappuyer fortement