Hlavní obsah

force [fɔʀs]

Podstatné jméno ženské

 1. sílaêtre à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých silde toutes ses forcesze všech sil
 2. en force prudce, mocně, neobratně
 3. de force silácký, namáhavý, těžký
 4. síla, schopnost duševníforce de caractèresíla charakteru
 5. síla, moc určité skupiny, i přen.
 6. forces vojenské síly, armáda, vojsko
 7. tech.síla, pevnost
 8. síla, intenzita, působení i abstraktněs'exprimer avec forcevyjádřit se důrazně
 9. násilíimposer qqch par la forcevnutit co násilím, prosadit co násilímcéder à la forceustoupit násilícoup de forcepuč, převrat
 10. par force silou, násilím
 11. à toute force za každou cenu, mermomocí, vší mocí
 12. třífázový elektrický proud
 13. à force de qqch díky čemu, pomocí čeho s konotací velkého množství

Vyskytuje se v

dissuasion: force de dissuasionodstrašovací síla vojenská

forcer: se forcerà qqch nutit se do čeho, snažit se

gré: de gré ou de forcepo dobrém nebo po zlém, volky nevolky

idée: idée-forcevůdčí myšlenka

armé: forces arméesbranná moc

exécutoire: force exécutoire d'une loi/d'un jugementvykonatelnost zákona/rozsudku

forcé: travaux forcésnucené práce

impulsion: force d'impulsionhybná síla

traction: force de tractiontažná síla

amerrissage: amerrissage forcénucené přistání na moři

dépasser: Cela dépasse mes forces.To je nad mé síly.

forcer: forcer une serrurevypáčit zámek

redonner: redonner des forcesobnovit síly

bâti: kniž. être bâti en force/à chaux et à sablebýt dobře rostlý/stavěný

essayer: essayer sa forcevyzkoušet svou sílu

ramasser: ramasser ses forcessbírat své síly

reconstituer: reconstituer ses forcesnabý(va)t nových sil

réparer: réparer ses forcesnačerpat nových sil, znovu nabrat síly

union: L'union fait la force.V jednotě je síla.