Hlavní obsah

habitude [abityd]

Vyskytuje se v

comme: comme d'habitudejako vždy

reprendre: reprendre ses habitudesvrátit se ke starým zvykům

obvykle: jako obvyklecomme d'habitude

obyčejně: jako obyčejněcomme d'habitude

vrátit se: vrátit se ke starým zvykůmreprendre ses habitudes

zvyk: mít ve zvyku dělat coavoir coutume/pour habitude de faire qqch

zvyklý: být zvyklý na coavoir l'habitude de faire qqch

krev: Přešlo mu to do krve.Cela est devenu une habitude chez lui.