Hlavní obsah

obyčejně

Vyskytuje se v

obyčejný: obyčejný denjour normal

obyčejný: obyčejný člověkhomme de la rue

obyčejný: obyčejný smrtelníkmortel commun

smrtelník: obyčejný smrtelníkcommun des mortels

accoutumé: (comme) à l'accoutumée(jako) obyčejně, (jako) obvykle

coutume: comme de coutumejako obyčejně

gouttière: chat de gouttièreobyčejná kočka

homme: homme de la rueprostý občan, obyčejný člověk, muž z ulice

manière: d'une manière généraleobyčejně, všeobecně

normal: jour normalobyčejný den