Hlavní obsah

prostě

Částice

Vyskytuje se v

jednoduše: prostě a jednodušepurement et simplement, bonnement et simplement

prostě: prostě a jednodušebonnement et simplement

prostý: prostý občan/člověkhomme de la rue

court: (zcela) krátce, (zcela) prostětout court

fard: přirozeně, prostě, bez příkrassans fard

homme: prostý občan, obyčejný člověk, muž z ulicehomme de la rue

menu: drobný/prostý lidmenu peuple

simplement: prostě a jednodušepurement et simplement

cérémonie: bez okolků, prostě, nenuceněsans (plus de) cérémonie

fleur: = velmi prostý pohřebni fleurs ni couronnes

pur: prostý a jasný, vyložený, bezvýhradný, bezpodmínečný, nepodmíněnýpur et simple

purement: prostě a jednoduše, bez výhradypurement et simplement