Hlavní obsah

court [kuʀˌ kuʀt]

Přídavné jméno

  • krátkýavoir la vue courtebýt krátkozraký, být omezenýà court terme, à courte échéancekrátkodobý

Příslovce

  1. krátce, nakrátkofaire courtbýt stručnýtourner courtrychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jinéhotout court(zcela) krátce, (zcela) prostě
  2. à court de qqch bez čehoêtre à courtzůstat zkrátka

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

contre-courant: proti prouduà contre-courant

courant: běžný účet, kontokorentcompte courant

courir: qqn/qqch běhat, honit se za kým/čímcourir après

cours: vodní tokcours d'eau

court: qqch bez čehoà court de

prise: (elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířkaprise de courant, prise (électrique)

suivre: mít normální/obvyklý průběh, probíhatsuivre son cours

air: průvan, proud vzduchucourant d'air

après: běžet za kým/čímcourir après qqn/qqch

catastrophe: řítit se do záhubycourir à la catastrophe

charge: nabíjecí proudcourant de charge

continu: stejnosměrný proudcourant continu

durée: dlouhodobý/krátkodobýde longue/courte durée

intermittent: přerušovaný proudcourant intermittent

lancée: běžet dálcourir sur sa lancée

magasin: běhat po obchodech, nakupovatcourir les magasins

par: dnes, nyní, v současné doběpar les temps qui courent

rattrapage: doučovací kurscours de rattrapage

redresser: usměrnit elektrický proudfyz. redresser un courant

risque: vystavovat se nebezpečícourir un risque

route: během cestyen cours de route

soutien: doučovací kurscours de soutien

supérieur: horní tok řekycours supérieur d'un fleuve

tenir: informovat (průběžně) kohotenir qqn au courant

titre: živé záhlavítitre courant

arroser: podlévat kuře při pečeníarroser le poulet en cours de cuisson

compte: běžný účet, kontokorentcompte courant, BeF compte à vue

échéance: krátkodobý, na krátkou dobuà courte échéance

emploi: běžný, běžného užitíd'un emploi courant

prêt: krátkodobá/dlouhodobá půjčkaprêt à court/long terme

argent: nebýt při penězíchêtre à court d'argent

bruit: Povídá se.Un bruit qui court.

chance: pokoušet štěstícourir sa chance

culotte: mít mléko na bradě o chlapcíchporter des culottes courtes

dératé: utíkat jako splašenýcourir comme un dératé

échelle: dělat komu žebřík pomoci vstát, fig. pomáhat komufaire la courte échelle à qqn

élan: běžet tryskemcourir d'un seul élan

jambe: běžet, co nohy stačícourir à toutes jambes

journée: v průběhu dnedans le courant de la journée

lièvre: dělat dvě věci najednoucourir deux lièvres à la fois

paille: tahat sirky určovat losemtirer à la courte paille

perdu: běžet jako splašenýcourir comme un perdu

reprendre: Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.La vie reprend son cours.

servir: Pozdě bycha honit.Rien ne sert de courir, il faut partir à point.

zèbre: pelášit jako zajíc, uhánět s větrem o závodhovor. courir comme un zèbre

argument: nemít argumentyêtre à court d'arguments

běhat: běhat po obchodechcourir les magasins

běžný: běžný účetcompte courant

burza: prudký pokles kurzu na burzechute des cours en bourse

collégial: všeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia(cours) collégial

děvče: chodit za děvčatycourir les filles

hřiště: tenisové hřištěcourt de tennis

chod: přirozený chod věcícours naturel des choses

chodit: chodit na přednáškysuivre un cours

informovat: informovat koho průběžnětenir qqn au courant

korespondenční: korespondenční kurscours par correspondance

krátkozraký: být krátkozrakýavoir la vue courte, přen. avoir la vue basse

krátký: krátká suknějupe courte

kurz: korespondenční kurscours par correspondance

měnový: měnový kurzcours des changes

měsíc: pátého tohoto měsícele cinq courant

nakrátko: ostříhaný nakrátkocoupé à ras, coupé court

naplno: běžet naplnocourir à toutes jambes

normálně: probíhat normálně obvyklým způsobemsuivre son cours

normální: mít normální průběhsuivre son cours

o: běžet s větrem o závodcourir à qui mieux mieux

obchod: běhat po obchodechcourir les magasins

obvyklý: obvyklý chod věcíle cours ordinaire des choses

ostuda: uříznout si ostuduen être pour sa courte honte

pádit: pádit tryskemcourir au galop

plán: krátkodobý plánprogramme à court terme

plavba: zámořská plavbavoyage au long cours

plout: plout po proudu řekydescendre le cours d'un fleuve

proběhnout: proběhnout normálně/obvyklým způsobemsuivre son cours

proud: plout po/proti proudu řekydescendre/remonter le cours du fleuve

prsa: sport. prohrát o prsaperdre d'une (courte) poitrine

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

přednáška: chodit na přednáškysuivre les cours

přirozený: přirozený chod věcícours naturel des choses

půjčka: ekon. krátkodobá půjčkaprêt à court terme

riziko: podstupovat/nést rizikocourir un risque

splašený: hovor. utíkat jako splašenýcourir comme un dératé

spojení: elektr. krátké spojenícourt-circuit

stejnosměrný: stejnosměrný proudcourant continu

střídavý: elektr. střídavý proudcourant alternatif

škola: večerní školacours du soir

šuškat: Šušká se, že...Le bruit court que...

tok: splavné vodní tokycours d'eau navigables/flottables

třída: první třídapremière (année), ve Francii cours préparatoire

účet: běžný účetcompte courant, BeF compte à vue

usměrňovat: elektr. usměrňovat elektrický proudredresser un courant

vklad: dlouhodobý/krátkodobý vkladplacement à long/court terme

vyučovací: vyučovací hodinaleçon , classe , cours

zkrátka: přen. držet koho zkrátkatenir qqn de court, serrer la vis à qqn

způsob: probíhat obvyklým způsobemsuivre son cours

zvyklost: jednat proti ustáleným zvyklostemaller à contre-courant

ženská: běhat za ženskýmicourir les femmes

během: během jízdyen cours de route

čekat: To se dalo čekat.Il fallait s'y attendre., C'était couru.

devizový: devizový kurscours du change

elektrický: elektrický proudcourant électrique

intenzivní: intenzivní kurz čehocours intensif de qqch

letět: Musím letět.Il faut que je coure., Il faut que j'y aille.

rukáv: košile s krátkými/dlouhými rukávychemise à manches courtes/longues

ulít se: ulít se ze školysécher les cours

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Il vaut mieux tenir que courir.

noha: utíkat, co nohy stačícourir à toutes jambes

paměť: mít děravou/krátkou paměťavoir une mémoire de lièvre/courte

pelášit: pelášit jako zajíccourir comme un lapin

peníze: nebýt při penězích/být bez penězêtre à court d'argent/sans argent

povídat: Povídá se...Un bruit court...

prohánět: expr. prohánět děvčatacourir les filles

průvan: chytit průvanprendre froid dans un courant d'air

sežrat: Sežral to i s navijákem.Il ne marche pas, il court., Il l'a gobé.

štěbetat: Vrabci si už o tom štěbetají.Cela court les rues.

tryskem: utíkat/jet tryskemcourir/aller à bride abattue, courir/aller à toute bride

utíkat: utíkat, co nohy stačícourir à toutes jambes