Hlavní obsah

compte [kɔ̃t]

Podstatné jméno mužské

  1. (vý)počet, propočetLe compte n'y est pas.Výpočet není správný.compte à reboursodpočítávánítenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu
  2. (finanční) stav
  3. comptes účetnictví
  4. (bankovní) účet, kontocompte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent
  5. compte rendu zpráva, zápis, posudek
  6. se rendre compte de qqch uvědomit si cohovor. Vous vous rendez compte !No představte si!, Jen si to představte!

Vyskytuje se v

compte: comptesúčetnictví

compter: se compterpočítat se mezi ostatní ap., považovat se

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

chèque: compte chèque postalpoštovní šekové konto

comptant: au comptantv hotovosti, za hotové

découvert: découvert d'un comptepřekročení účtu

exact: compte rendu exactzevrubná zpráva

fermeture: fermeture d'un compteuzavření účtu

liquider: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

sur: compter sur qqn/qqchspoléhat na koho/co

tenir: tenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím

approvisionner: approvisionner son compte bancaireukládat na účet

dessus: Comptez là-dessus !Počítejte s tím!

en: compte en banqueúčet v bance

porter: porter au comptepřipsat na účet

prélever: prélever une somme sur son comptevybrat částku z účtu

relevé: relevé de comptevýpis z účtu

ami: Les bons comptes font les bons amis.Pořádek dělá přátele.

ligne: entrer en ligne de comptepřicházet v úvahu

régler: régler son compte à qqnvyřídit si účty s kým

trouver: trouver son compte à qqchmít prospěch z čeho

bankovní: ouverture d'un compte bancaireotevření bankovního účtu

běžný: compte courantběžný účet

hledět: sans tenir compte, abstraction faite de qqchnehledě, nehledíc k čemu

hotový: argent comptantekon. hotové peníze

jednotka: unité de compteúč. účetní jednotka

ohled: sans acception, sans se soucier, sans tenir compte de qqchbez ohledu na co

prodej: vente au comptantprodej za hotové

promptní: négociation au comptantekon. promptní obchod

připisovat: porter qqch sur le compte de qqn, imputer qqch sur le compte de qqnpřipisovat co na účet koho

připsat: porter/imputer qqch sur le compte de qqnpřipsat co na účet koho

sčítat: compter les votessčítat hlasy

starý: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

termínovaný: compte à termefin. termínovaný vklad

účet: s'amuser sur le compte de qqnbavit se na čí účet

commissaire: commissaire aux comptesúčetní revizor, revizor účtů, auditor

účetní: livre comptable/de comptesúčetní kniha

úvaha: prendre en considération qqch, tenir compte de qqchbrát co v úvahu

uzávěrka: arrêté de compteúčetní uzávěrka

záležet: Cela compte.Záleží na tom.

hotově: payer en liquide/cash/comptant/en espècesplatit hotově

konto: compte bancairebankovní konto

poukázat: virer de l'argent à/sur un comptepoukázat částku na účet

spolehnout (se): Tu peux compter sur elle.Můžeš se na ni spolehnout.

vrub: mettre qqch sur le compte de l'ignorancepřičíst co na vrub nevědomosti

vyzvednout: retirer de l'argent à la banque/de son comptevyzvednout peníze z banky/z účtu

založit: ouvrir un comptezaložit si konto

brát: prendre qqch pour argent comptantbrát co za bernou minci

den: Ses jours sont comptés.Jeho dny jsou sečteny.

evidence: tenir compte de qqn/qqchmít/vést koho/co v evidenci

považovat: prendre qqch pour argent comptantpovažovat co za bernou minci

sečíst: Ses jours sont comptés.Jeho dny jsou sečteny.

spočítat: compter qqch sur les doigts d'une mainspočítat co na prstech jedné ruky