Hlavní obsah

régler [ʀegle]

Vyskytuje se v

règle: de règleběžný, obvyklý

règle: en règlev pořádku, podle pravidel

règle: règlesmenstruace, měsíčky, perioda

réglé: papier réglélinkovaný papír

réglé: surface régléepřímková rovina

calcul: règle à calcullogaritmické pravítko

général: en règle généralezpravidla

logarithmique: règle logarithmiquelogaritmické pravítko

proportion: règles de proportiontrojčlenka

règle: Il est de règle que...Je obvyklé, že...

règle: en règle généralevšeobecně

addition: régler l'additionvyrovnat účet v restauraci

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

assouplir: assouplir des règleszmírnit pravidla

comporter: Toute règle comporte des exceptions.Každé pravidlo připouští výjimky.

confirmer: L'exception confirme la règle.Výjimka potvrzuje pravidlo.

chronomètre: réglé comme un chronomètrepřesný jako hodinky

horloge: Il est réglé comme une horloge.Je přesný jako hodinky.

musique: être réglé comme du papier à musiquebýt přesný jako hodin(k)y

règle: L'exception confirme la règle.Výjimka potvrzuje pravidlo.

supporter: Cette règle ne supporte aucune exception.Toto pravidlo nesnese žádnou výjimku.

deskový: desková hrajeu de société/table/règle

měsíčky: mít měsíčkyavoir ses règles/ours

norma: práv. právní normanorme juridique, règle de droit

papír: linkovaný papírpapier réglé

pravidlo: pravidla hry i přen.règles du jeu

právní: právní normanorme juridique, règle de droit

přizpůsobit: přizpůsobit své jednání okolnostemrégler sa conduite sur les circonstances

přizpůsobit se: přizpůsobit se komurégler sa conduite sur qqn, se mettre au diapason de qqn

přizpůsobovat se: přizpůsobovat se komurégler sa conduite sur qqn

seřízený: špatně seřízený karburátorcarburateur mal réglé

účet: vyrovnat/zaplatit účet v restauracirégler l'addition

výhoda: sport. pravidlo o výhodě v kopané, hokeji ap.règle de l'avantage

vyřízený: vyřízená věcaffaire réglée

zapalování: seřídit zapalovánírégler l'allumage

platit: platit šekem/složenkou/hotověpayer/régler par chèque/par mandat/en espèces

šek: platit šekemrégler/payer par chèque

hotový: To je hotová věc.C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.

potvrzovat: pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.Il n'y a pas de règle sans exception.

pravidlo: Výjimka potvrzuje pravidlo.Il n'y a pas de règle sans exception.

přesný: Je přesný jako hodinky.Il est réglé comme une horloge.

účet: mít nevyřízené účty s kýmavoir un compte à régler avec qqn

výjimka: Výjimka potvrzuje pravidlo.L'exception confirme la règle., Il n'y a pas de règle sans exception.