Hlavní obsah

comporter [kɔ̃pɔʀte]

Vyskytuje se v

chovat se: se comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bienchovat se špatně/dobře ke komu

comporter: Ce texte comporte des erreurs.Ten text obsahuje chyby.