Hlavní obsah

musique [myzik]

Vyskytuje se v

boîte: boîte à musiquehrací skříň(ka)

conserve: musique en conservenahraná hudba

de: jouer de la musiquehrát hudbu

maître: maître de musiqueučitel hudby

cahier: cahier de musiquenotový sešit, noty

noir: musique noirečerná muzika

hudební: instrument (de musique)hudební nástroj

klasický: musique classiqueklasická hudba

komorní: musique de chambrekomorní hudba

láska: amour de la musiqueláska k hudbě

muzika: musique populairelidová muzika

nota: lire la musiquečíst noty

notový: papier à musiquenotový papír

papír: papier à musiquenotový papír

skupina: groupe (de musique)hudební skupina

text: mettre un texte en musiquezhudebnit text

učitel: maître de musiqueučitel hudby

výchova: éducation musicale, musique hudební výchova

klasika: écouter de la grande musiqueposlouchat klasiku

kus: pièce de théâtre/morceau de musiquedivadelní/hudební kus

zajímat: Il s'intéresse à la musique classique.Zajímá ho vážná hudba.

hudba: C'est la musique de l'avenir.To je hudba budoucnosti.

musique: musique de chambrekomorní hudba