Hlavní obsah

appliquer [aplike]

Vyskytuje se v

horlivě: horlivě dělat cos'appliquer à faire qqch

výzkum: odb. aplikovaný výzkumrecherche appliquée

geologie: inženýrská geologiegéologie appliquée