Hlavní obsah

appliquer [aplike]

Vyskytuje se v

horlivě: s'appliquer à faire qqchhorlivě dělat co

výzkum: recherche appliquéeodb. aplikovaný výzkum

geologie: géologie appliquéeinženýrská geologie

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.