Hlavní obsah

placer [plase]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

place: place (forte)pevnost

place: place d'armesshromaždiště

place: en placena místě

place: sur place(hned) na místě, v místě konání

place: en placena (svém) místě

place: mise en placeumístění, usazení, uložení

argent: placer son argentinvestovat peníze

concorde: place de la Concordenáměstí Svornosti v Paříži

de: de place en placez místa na místo

mettre: mettre en placeuklidit, uložit, umístit

rétablir: rétablir qqn à sa placedosadit koho na jeho místo

céder: céder sa place à qqn(pře)nechat komu své místo

changer: changer de place avec qqnvyměnit si s kým místo

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

déboucher: La rue débouche sur une place.Ulice ústí na náměstí.

en: rester en placezůstat na místě

place: de place en placez místa na místo

reprendre: reprendre sa placesednout si na své místo

réservé: places réservées aux handicapésmísta (vyhrazená) pro invalidy

autel: placer qqn sur un autelpostavit koho na piedestal

barre: placer la barre trop hautnasadit laťku příliš vysoko

net: faire place netteuvolnit místo, propustit personál

place: sur la place publiquena veřejnosti

place: faire la placeobcházet (místní) zákazníky

remettre: remettre qqn à sa placeodkázat koho do příslušných mezí

hon: hon za kariéroucurée des places

investovat: investovat penízeplacer/faire travailler son argent

náměstí: na náměstísur la place

posadit se: posadit se do první řadyse placer au premier rang

prostranství: veřejné prostranstvíplace publique

předprodej: předprodej vstupeneklocation (des places)

stání: místa k stání v dopravním prostředkuplaces debout

stanovisko: zaujmout určité stanoviskose placer à un certain point de vue

uložit: uložit co zpátky na své místoremettre qqch à sa place

uvalit: uvalit na koho vazbuplacer qqn en détention provisoire

uvolnit: uvolnit komu místofaire place à qqn

volný: volné místo sedadloplace libre

zadní: zadní sedadlo v autě ap.place arrière

místo: (hned) na místě, v místě konánísur place

místo: volné/obsazené místoplace libre/occupée

místo: Je to místo volné?Est-ce que cette place est libre ?

místo: místa k sezení/stání v metru ap.places assises/debout

místo: parkovací místoplace de parking

místo: dát na první místomettre à la première place

na: na náměstí/ulicisur la place/dans la rue

neobsazený: neobsazené sedadloplace libre

sednout: Sedněte si.Asseyez-vous., Prenez place.

svůj, svá, své, svoje: Dej to na své místo.Remets ça à sa place.

volno: Je zde volno?Est-ce que cette place est libre ?

volný: Je toto místo volné? k sezeníEst-ce que cette place est libre ?

vžít se: vžít se do čí situacese mettre à la place de qqn

zajistit: zajistit si letenkuréserver sa place dans l'avion

zůstat: Zůstaň na místě!Reste sur place !

laťka: zvednout laťku příliš vysokoplacer la barre trop haut

mez: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

místo: mít své místo na slunciavoir sa place au soleil

mládí: Mládí vpřed!Place aux jeunes !

odkázat: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

patřičný: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

postavit: postavit koho před hotovou věcplacer qqn devant le fait accompli

trocha, troška: přijít se svou troškou do mlýnaplacer un mot