Hlavní obsah

déboucher [debuʃe]

Intranzitivní sloveso

  1. de/dans qqch, sur qqch vyjít, vystoupit, vyrazit odkud/kam z omezenějšího prostoru do širšího
  2. (vy)ústit o cestě, ulici ap.La rue débouche sur une place.Ulice ústí na náměstí.
  3. přen.vést kam