Hlavní obsah

boucher [buʃe]

Tranzitivní sloveso

  1. ucp(áv)at, zacp(áv)at, utěsnitboucher une bouteillezavřít láhev
  2. zatarasit, uzavřítboucher les fenêtreszazdít okna
  3. se boucher ucp(áv)at se, zacp(áv)at se vodovodní trubka ap.

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

bée: bouche béezírající, s otevřenou pusou

bouchée: bouchée à la reinepiroh s masovou náplní

bouchée: bouchée (au chocolat)plněný čokoládový bonbón

cul-de-poule (en): bouche en cul-de-poulenašpulená ústa

bée: J'en suis bouche bée.Jsem z toho celý paf.

bouche: bouche de métrovchod do metra

bouche: bouche d'eauhydrant

égout: bouche d'égoutkanálový otvor, kanalizační vpust, gula, hovor. kanál

inutile: bouche inutiledarmojed

bouche-à-bouche: faire le bouche-à-bouche à un noyédávat utonulému umělé dýchání

eau: J'ai l'eau à la bouche.Sbíhají se mi sliny.

bée: être bouche bée devant qqnbýt z koho celý vedle

bouche: s'embrasser à bouche que veux-tuvášnivě se líbat

bouche: à bouche que veux-tuco hrdlo ráčí

bouchée: ne faire qu'une bouchée de qqchzhltnout co

bouchée: ne faire qu'une bouchée de qqnudělat krátký proces s kým

bouchée: mettre les bouchées doublespracovat za dva

cœur: hovor. faire la bouche en cœuršpulit ústa, sladce se usmívat

cousu: avoir bouche cousuedržet jazyk za zuby

cuillère: être né avec une cuillère d'argent dans la boucheumět se narodit, být z bohaté rodiny

double: mettre les bouchées doubleszhltnout jídlo, rychle pracovat

emporter: emporter la bouchepálit, hořet o ústech po požití pikantního jídla

fin: faire la fine bouchebýt vybíravý v jídle

pâteux: avoir la bouche pâteusešlapat si na jazyk

otevřený: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

otvor: kanálový otvor vpustbouche d'égout

polibek: francouzský polibekbaiser langue en bouche

posezení: sníst co na posezeníne faire qu'une bouchée de qqch

ústa: med. dýchání z úst do ústbouche-à-bouche

vchod: vchod do metrabouche de métro

voda: ústní vodabain de bouche

vstup: vstup do metrabouche de métro

vyvalit: vyvalit bulvyregarder bouche bée

zalehlý: zalehlé ušioreilles bouchées

muk: Nikomu ani muk!Motus et bouche cousue !

sousto: sousto chlebabouchée de pain

ucpaný: mít ucpaný nosavoir le nez bouché, avoir le plein nez

ani: Ani muk!Pas un mot !, Motus et bouche cousue !

držet: držet jazyk za zuby(re)tenir sa langue, être motus et bouche cousue

jazýček: mlsný jazýčekfine bouche

krátký: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

mlsný: mlsný jazýčekfine bouche , bec fin

proces: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

pusa: zavřít komu pusufermer la bouche à qqn

pusa: zůstat s otevřenou pusourester bouche bée

rodina: být z bohaté rodinyêtre né avec une cuillère d'argent dans la bouche

sedět: sedět si na ušíchavoir les oreilles bouchées

slina: Sbíhají se mi sliny.J'ai l'eau à la bouche.

stát: zůstat stát s otevřenými ústyrester bouche bée

vedle: být z koho celý vedleêtre bouche bée devant qqn

zacpat: zacpat si ušise boucher les oreilles

zacpat: zacpat pusu komuplaquer sa main sur la bouche de qqn, clouer le bec, couper le sifflet, mettre un bâillon à qqn

zacpat: zacpat si nosse boucher/se pincer le nez

zámek: mít ústa na zámekavoir la bouche cousue