Hlavní obsah

cœur [kœʀ]

Vyskytuje se v

cœur: par cœurnazpaměť, zpaměti

gaieté: de gaieté de cœurs chutí, dobrovolně, pro své potěšení

arrêt: arrêt du cœurzástava srdce

bourreau: žert. bourreau des cœursdonchuán, záletník, svůdce

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

par: par cœurnazpaměť

pigeon: cœur de pigeonsrdcovka třešeň

sujet: entrer dans le cœur du sujetpřejít k jádru věci

viser: viser qqn au cœur(za)mířit na srdce komu

apprendre: apprendre un texte par cœurnaučit se text zpaměti

connaître: connaître qqch par cœurznát co nazpaměť

épancher: épancher son cœurvylít (si) své srdce

joie: à cœur joies chutí, s rozkoší

prendre: prendre qqch à cœurvzít si co k srdci

savoir: savoir son rôle par cœurumět svou roli zpaměti

briser: briser le cœur de qqnzlomit komu srdce

caillou: avoir un cœur de cailloumít srdce z kamene

contre: faire contre mauvaise fortune bon cœursmířit se se zlým osudem

coup: La nouvelle m'a fait un coup au cœur.Ta zpráva mě zasáhla.

droit: Ça me va droit au cœur.Hluboce mě to zasáhlo.

dur: avoir le cœur durmít tvrdé srdce

fendre: fendre le cœurdrásat srdce

léger: cœur légerlehké srdce

loin: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

marbre: cœur de marbrekamenné srdce, srdce z mramoru

net: Je veux en avoir le cœur net.Chci vědět, na čem jsem.

ouvert: à cœur ouvertupřímně, otevřeně, bez přetvářky

ouvrage: avoir du cœur à l'ouvragepracovat s elánem

pantelant: cœur pantelantsilně tlukoucí srdce

peine: peine de cœurmuka lásky, milostné soužení

soulever: soulever le cœurzvednout žaludek

vider: vider son cœurvylít si srdce

brát si: prendre qqch à cœurbrát si co k srdci

dobrý: avoir bon cœurmít dobré srdce

dobyvatel: conquérant (des cœurs)přen. dobyvatel ženských srdcí

koutek: dans un coin du cœurv koutku srdce

problém: cœur de la questionjádro problému

rovnou: entrer dans le vif/le cœur du débatjít rovnou k věci v diskusi

srdce: fendre le cœurrvát srdce

žaludek: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

blbě: J'ai mal au cœur., J'ai envie de vomir.Je mi blbě.

být: Je me sens bien./J'ai mal au cœur.Je mi dobře/špatně.

nanic: Cela me soulève le cœur., Cela m'écœure.Je mi z toho nanic.

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

od, ode: Il a mal au cœur.Je mu špatně od žaludku.

špatně: Je me sens mal., J'ai mal au cœur.Je mi špatně.

učit se: apprendre qqch par cœuručit se co nazpaměť

zle: J'ai mal au cœur.Je mi zle.

zvedat se: Cela me soulève le cœur.Zvedá se mi z toho žaludek.

dlaň: avoir le cœur sur la mainmít srdce na dlani

duše: pour en avoir le cœur netpro klid duše

hezký: joli comme un cœurhezký jako obrázek

jizva: cicatrice au cœurpřen. jizva na srdci

mysl: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

nosit: porter qqn dans son cœurnosit koho v srdci

pukat: Mon cœur se brise de douleur.Srdce mi puká žalem.

puknout: Son cœur s'est brisé de douleur.Žalem jí puklo srdce.

z, ze: Loin des yeux loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli. pořek.

zlomit: briser le cœur à qqnzlomit komu srdce

abondance: d'abondance de cœurod srdce