Hlavní obsah

zle

Vyskytuje se v

člověk: zlý člověkpersonne méchante

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

kvalita: zboží nejhorší kvalitymarchandise de dernière qualité

případ: v nejhorším případěà la rigueur

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

úmysl: bez zlého úmyslusans mauvaise intention, sans malice

zlé: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

zlý: zlý člověkméchant , mauvais

dostat se: dostat se z nejhoršíhose tirer d'un très mauvais pas

pomluvit: zle pomluvit, ztrhat kohodéchirer qqn à belles dents

bas: horší (přední) masobas morceaux

bien: rozlišovat dobro od zladiscerner le bien du mal

cauchemar: mít zlé snyfaire des cauchemars

génie: dobrý/zlý duchbon/mauvais génie

tant: Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.Tant pis.

attendre: Počítalo se s nejhorším.On s'attendait au pire.

dernier: zboží nejhorší kvalitymarchandise de dernière qualité

distinguer: rozezn(áv)at dobro a zlodistinguer le bien et le mal

méchant: Není to tak zlé.Ce n'est pas bien méchant.

pire: Je to čím dál horší.C'est de pire en pire.

pis: A co horšího.Qui pis est.

qui: a co je horšíhoqui pis est

choisir: vybrat menší zlochoisir le moindre mal

contre: smířit se se zlým osudemfaire contre mauvaise fortune bon cœur

coutume: Pro jednou nebude zle.Une fois n'est pas coutume.

dégât: zabránit nejhoršímulimiter les dégâts

deux: do třetice všeho dobrého (i zlého)jamais deux sans trois

éviter: Zabránili jsme nejhoršímu.On a évité le pire.

facile: To se lehko řekne a hůř udělá.Cela est plus facile à dire qu'à faire.

malice: bez zlého úmyslusans malice

meilleur: stát při sobě v dobrém i zlémêtre unis pour le meilleur et pour le pire

moindre: Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.De deux maux, il faut choisir le moindre.

noce: být na tom zle, být v tísnin'être pas à la noce

pendre: zle koho pomlouvatdire pis que pendre de qqn

plâtre: nastěhovat se do nového, prokousávat se (počátečními) obtížemi, vyžrat to nejhoršíessuyer les plâtres

vinaigre: obracet se k horšímutourner au vinaigre

vipère: zlý jazyklangue de vipère

zle: zle nakládat s kýmrudoyer, malmener qqn