Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) bienvycházet s kým dobřeêtre bien avec qqn
  2. (dovedně, řádně) bienNemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.dobře si to rozmyslety regarder à deux foispočínat si dobřes'y prendre bien
  3. (vhodně pro daný účel) bien
  4. (bezchybně) biendobře vyslovovatavoir une bonne prononciation
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) bienNení mi dobře.Je ne me sens pas bien.Mám se dobře.Je vais bien.dobře (za)působitavoir bonne façonmít se dobřese porter bien

Vyskytuje se v

den: Dobrý den! pozdravBonjour !

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

dobře: vycházet s kým dobřeêtre bien avec qqn

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, hovor. Bon app !

chutnání: Dobré chutnání!Bon appétit !

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

kontakt: mít dobré kontaktyavoir des relations

kvalita: dobré kvality zboží ap.de bonne qualité

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

bavit se: Dobře se bavte!Amusez-vous bien !

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

co: čím déle tím lépeplus c'est long, meilleur c'est

dařit se: Daří se mu dobře.Il va bien.

fyzička: dobrá fyzičkabonne condition physique

bruslit: hovor., expr. umět v tom dobře bruslitsavoir bien se débrouiller

čich: mít dobrý čichavoir le nez creux, avoir du flair

dláždit: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

do: do třetice všeho dobréhojamais deux sans trois

dřív: Čím dříve, tím lépe.Le plus tôt sera le mieux.

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Il vaut mieux tenir que courir.

investice: To je dobrá investice.C'est un bon investissement.

koště: Nové koště dobře mete.Ferveur de novice ne dure pas longtemps.

léčit: Lépe je nemocem předcházet, než je léčit.Mieux vaut prévenir que guérir.

action: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

aise: slušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřenhovor. être à son aise

ajuster: dobře zamířitajuster son coup

après: Dobrá! A co dál?Eh bien ! Après ?

bien: dobře stavěná ženafemme bien faite

bonjour: (po)přát komu dobrý densouhaiter le bonjour à qqn

campé: dobře stavěné vyprávěnírécit bien campé

cap: mys Dobré nadějele cap de Bonne-Espérance

changer: změnit se k lepšímuchanger en mieux

charpente: být dobře stavěnýavoir une solide charpente

chose: Je to lepší než nic., Aspoň něco.C'est déjà quelque chose.

conscience: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.En mon âme et conscience.

conseil: umět dobře (po)raditêtre de bon conseil

défaut: když není nic lepšíhoà défaut de mieux

embêter: Ten se má dobře, Ten si žije.Il ne s'embête pas.

escient: s dobrým vědomím, po zralé úvazeà bon escient

faconde: mít (dobrou) vyřídilkuavoir de la faconde

fait: být dobře rostlýêtre bien fait

famé: (těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.bien/mal famé

fée: dobrá vílabonne fée, fée bienfaisante

garde: být pod dobrým dohledem, být dobře hlídánêtre sous bonne garde

génie: dobrý/zlý duchbon/mauvais génie

goût: mít (dobrý) vkusavoir du goût

huiler: dobře fungujícíbien huilé

ignorer: dobře vědětne pas ignorer

intention: Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

intentionné: mít dobré/špatné úmyslyêtre bien/mal intentionné

investissement: To je dobrá investice. to se vyplatíC'est un bon investissement.

juste: dobře padnout o oblečeníaller juste

dobrý: dobrý chlapun bon type/diable/bougre

loti: být na tom/pochodit dobře/špatněêtre bien/mal loti

mener: přivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit comener qqch à bon fin

mériter: Patří mu to., Dobře mu tak.Il l'a bien mérité.

merle: (umět) dobře pískatsiffler comme un merle

mieux: čím dál tím lépede mieux en mieux

mine: vypadat dobře/špatněavoir bonne/mauvaise mine

monde: lepší společnostbeau monde

négocier: (rychle a dobře) projet zatáčkunégocier un virage

nuit: dobrou nocbonne nuit

orthographe: být dobrý v pravopisuêtre bon en orthographe

papa: synáček z dobré rodinyfils à papa

passe: mít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemuêtre en passe de faire qqch

peser: po zralé úvaze, po dobrém uváženítout bien pesé

planté: dobře stavěný, statný muž ap.bien planté

porter: mít se dobřese porter bien

prendre: počínat si dobřes'y prendre bien

présenter: vypadat slušně, dělat dobrý dojemprésenter bien

psychologie: ukázat se jako dobrý psychologfaire preuve de psychologie

quoi: být na tom dobře finančně, mít penízeavoir de quoi vivre

rapport: dobrý poměr kvality a cenybon rapport qualité-prix

sans: dobré a špatné dnyles jours avec et les jours sans

savoir: dělat něco dobře a ani o tom nevědětfaire de la prose sans le savoir

sien: dát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůliy mettre du sien

tant: Výborně!, Tím líp!, Sláva!Tant mieux !

terme: vycházet s kým dobřeêtre en bons termes avec qqn

tête: být nejlepší ve tříděêtre à la tête de sa classe

aller: Je mi dobře.Je vais bien.

anniversaire: Vše nejlepší k narozeninám!Joyeux anniversaire !

annoncer: oznámit komu dobrou zprávuannoncer à qqn une bonne nouvelle

appétit: Dobrou chuť!Bon appétit !

assaisonner: dobře ochucený salátsalade bien assaisonnée

assurer: Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.Assurez-vous si la porte est bien fermée.

beaucoup: mnohem lépebeaucoup mieux