Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu, knihy ap.) bout m, extrémité f, terme mna konci uliceau bout de la ruena konci vesniceà la sortie du village
  2. (skončení) fin f, bout m, terme mna/ke konci měsíceà/vers la fin du moisnechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la finchýlit se ke koncitirer à sa fin
  3. (zakončení) fin f, aboutissement mdovést dílo do koncemener une œuvre à terme
  4. (smrt) fin f

Vyskytuje se v

blížit se: toucher à sa finblížit se ke konci

citace: fin de citationkonec citace

dotáhnout: pousser qqch jusqu'au boutdotáhnout co (až) do konce

dovést: mener une œuvre à termedovést dílo do konce

síla: être sur les dentsbýt u konce se silami

svět: fin du mondekonec světa

vyučování: sortie des élèveskonec vyučování

koncem: fin septembrekoncem září

na: Allez jusqu'au bout de la rue.Jděte až na konec ulice.

chytit: prendre qqch par le bon boutchytit co za správný konec

popadnout: saisir qqch par le bon boutpopadnout co za pravý konec

u: être à bout de soufflebýt u konce s dechem

udělat: mettre fin à qqchudělat čemu konec

uchopit: prendre qqch par le bon/mauvais boutuchopit co za správný/špatný konec

vzít: tenir le bon bout de qqchvzít co za pravý/správný konec

začátek: du commencement à la fin, depuis le début jusqu'à la finod začátku až do konce

bout: au bout de qqchna konci čeho

début: du début à la finod začátku do konce

extrémité: à l'extrémiténa konci

force: être à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých sil

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mettre: mettre fin à qqchukončit co, udělat konec čemu

pousser: pousser qqch jusqu'au boutdotáhnout co (až) do konce

queue: commencer par la queuezačít od konce

sortie: sortie des élèveskonec vyučování, odchod dětí ze školy

table: le bas bout de la tablekonec stolu proti čestnému místu

toucher: toucher à sa finchýlit se ke konci

tout: après toutostatně, konec konců

approcher: La fin approche.Konec se blíží.

carotte: hovor. Les carottes sont cuites.(Už) je to hotovo., To je konec.

gauche: au fond à gauchena konci doleva

sauter: sauter tout de suite à la fin du chapitrepřeskočit najednou na konec kapitoly

sortir: au sortir de l'hiverna konci zimy

analyse: en dernière analysepo důkladném zvážení, konec konců

après: après toutpo tom všem, konec konců, konečně, ostatně, celkem vzato

bien: Tout est bien qui finit bien.Konec dobrý, všechno dobré.

casser: Tout passe, tout lasse, tout casse.Všechno má svůj konec.

charrue: mettre la charrue avant les bœufsvzít věc za opačný konec

compte: au bout du compte, tout compte faitkonec konců, konečně, nakonec, (a tak) přece jen

court: couper court à qqchudělat (rázný) konec čemu, rychle ukončit co

culbute: au bout du fossé, la culbutevšechno má svůj konec o riskantním podniku

distance: tenir la distancezvládnout to až do konce

finir: Tout est bien qui finit bien.Konec dobrý, všechno dobré., Konec vše napraví.

haricot: hovor. C'est la fin des haricots.To je konec., Je po všem.

meilleur: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

monde: C'est le bout du monde.To je konec světa je to daleko.

nerf: être à bout de nerfsbýt s nervy u konce

tunnel: voir le bout du tunnel(u)vidět světlo na konci tunelu

konec: à/vers la fin du moisna/ke konci měsíce