Hlavní obsah

sortir [sɔʀtiʀ]

Intranzitivní sloveso

 1. vyjít, vyjet, jít (ven)
 2. procházet se
 3. jít/chodit ven/mezi lidi/do společnostiNous sortons tous les soirs.Každý večer někam jdeme.
 4. hovor.avec qqn chodit s kým
 5. vyrážet, vyrůstat, vyčnívat
 6. přen.být uveden na trh o zboží ap.
 7. vyjít o kouři, o knize ap.
 8. vytáhnout otázku u zkoušky ap., (vy)losovat číslo ap.
 9. odejít, (s)končit v práci ap.
 10. de qqch dostat se, vyváznout z čeho zbavit se čeho
 11. de qqch odchýlit se, odbočit od čeho od tématu ap., přesáhnout co pravomoc ap.

Sloveso zvratné

 1. se sortir de qqch dostat se z čeho z nepříjemné situace ap.
 2. s'en sortir dostat se z toho

Podstatné jméno mužské

 • au sortir de qqch na konci, na sklonku, koncem čehoau sortir de l'hiverna konci zimy

Vyskytuje se v

jeteur: zaklínačjeteur de sort

produit: výstup, output počítače, CD přehrávače ap.produit de sortie

sorte: takovým způsobem, taktode la sorte

sortie: vyrazit si kamêtre de sortie

sortir: de qqch dostat se z čeho z nepříjemné situace ap.se sortir

sortir: de qqch na konci, na sklonku, koncem čehoau sortir

indemne: vyváznout z nehody bez zraněnísortir indemne d'un accident

secours: nouzový východsortie de secours

soi-même: vystoupit ze sebesortir de soi-même

sort: ponechat koho jeho osuduabandonner qqn à son sort

tirage: slosování, vylosovánítirage au sort

vers: zamířit k východuse diriger vers la sortie

aimer: Rád jsem chodil ven s bratrem.J'aimais sortir avec mon frère.

cadre: překročit rámec čehosortir du cadre de qqch

chercher: hledat východchercher la sortie

dont: pokoj, z něhož vycházímla chambre dont je sors

quelque: jistým způsobemen quelque sorte

réserver: osud, který je nám určenle sort qui nous est réservé

tant: Pojďme ven, dokud svítí slunce.Sortons tant qu'il y a du soleil.

entrer: Jsem tu jen na skok.Je ne fais qu'entrer et sortir.

faim: Z lesů vlky žene hlad.La faim fait sortir le loup du bois.

férir: Dostane se z toho bez boje.Il s'en sortira sans coup férir.

jeter: Kostky jsou vrženy.Le sort en est jeté.

ornière: dostat se z nesnázísortir de l'ornière

tunnel: dostat se z těžké situacesortir du tunnel

chodit: chodit mezi lidisortir

ironie: ironií osudupar ironie du sort

kletba: přivolat kletbu na kohojeter un sort à qqn

možný: všechny možné věcitoutes sortes de choses

osud: ponechat koho jeho osuduabandonner qqn à son sort

pes: (vy)venčit psafaire sortir son chien

ponechat: ponechat koho jeho osuduabandonner qqn à son sort

sjezd: sjezd z dálnicesortie d'autoroute

utržený: expr. být jak utržený z řetězusortir de ses gonds

ven: jít vensortir

volno: den volnajour de sortie

východ: únikový/nouzový východissue/sortie de secours

výjezd: výjezd z garážesortie de garage

vypadnout: přen. vypadnout z pamětisortir de la tête

výstupní: výstupní kontrolacontrôle de sortie/final

vyučování: konec vyučovánísortie des élèves

způsob: takovým způsobemde la sorte

jestliže: Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.S'il pleut, je ne sortirai pas.

konec: na konci vesniceà la sortie du village

nouzový: nouzový východsortie de secours

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.Il n'en sortira rien de bon.

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkase ménager une porte de sortie

koukat: Koukají mu prsty z bot.Ses orteils sortent des souliers.

mléko: Ještě mu teče mléko po bradě.Si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait.

role: vypadnout ze své rolesortir de son rôle

spár: uniknout komu ze spárůsortir des pattes de qqn

ulita: opustit svou ulitusortir de sa coquille

vrátka: nechávat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

vrhnout: Kostky jsou vrženy.Les dés sont jetés., Le sort en est jeté.

vylézt: Oči mu vylezly z důlků.Ses yeux sont sortis des orbites.

vysoukat: expr. vysoukat ze sebe nesouvislou větudébiter/sortir/hovor. bafouiller une phrase incohérente

zadní: nechat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

zatočit: Osud s ním pěkně zatočil.Le sort lui a joué un drôle de tour.