Hlavní obsah

sortie [sɔʀti]

Podstatné jméno ženské

 1. východ, výjezdsortie de secoursnouzový východ
 2. odchod, vyjití, vyjetísortie des élèveskonec vyučování, odchod dětí ze školy
 3. vycházka, vyjížďkabon de sortiepropustka
 4. être de sortie vyrazit si kam
 5. výpad vojenský
 6. let, mise bojová
 7. přen.contre qqn/qqch slovní útok na koho/co, proti komu/čemu
 8. neslušná poznámka
 9. vývoz, export
 10. objevení se na trhu, uvedení na trh výrobku ap., vydání knihy
 11. sorties výdaje domácnosti ap.
 12. tech.únik, unikání plynu ap., odtok
 13. výp.výstup, out put

Vyskytuje se v

jeteur: jeteur de sortzaklínač

produit: produit de sortievýstup, output počítače, CD přehrávače ap.

sorte: de la sortetakovým způsobem, takto

sorte: en quelque sortejaksi, svým způsobem, tak říkajíc

sorte: de sorte à faire(tak) aby co

sortir: se sortirde qqch dostat se z čeho z nepříjemné situace ap.

sortir: s'en sortirdostat se z toho

sortir: au sortirde qqch na konci, na sklonku, koncem čeho

indemne: sortir indemne d'un accidentvyváznout z nehody bez zranění

secours: sortie de secoursnouzový východ

soi-même: sortir de soi-mêmevystoupit ze sebe

sort: abandonner qqn à son sortponechat koho jeho osudu

sort: par une ironie du sortironií osudu

sort: jeter un sort à qqnpřivolat kletbu na koho

sort: tirer au sortvylosovat si

sorte: toutes sortes de qqchvšechny možné druhy čeho

sorte: une sorte de qqn/qqchjakýsi kdo/co

tirage: tirage au sortslosování, vylosování

vers: se diriger vers la sortiezamířit k východu

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

cadre: sortir du cadre de qqchpřekročit rámec čeho

chercher: chercher la sortiehledat východ

dont: la chambre dont je sorspokoj, z něhož vycházím

quelque: en quelque sortejistým způsobem

réserver: le sort qui nous est réservéosud, který je nám určen

sortir: Nous sortons tous les soirs.Každý večer někam jdeme.

sortir: au sortir de l'hiverna konci zimy

tant: Sortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

dont: La famille distinguée dont il sortait.Význačná rodina, ze které pocházel.

entrer: Je ne fais qu'entrer et sortir.Jsem tu jen na skok.

faim: La faim fait sortir le loup du bois.Z lesů vlky žene hlad.

férir: Il s'en sortira sans coup férir.Dostane se z toho bez boje.

jeter: Le sort en est jeté.Kostky jsou vrženy.

ornière: sortir de l'ornièredostat se z nesnází

sortir: On n'est pas sorti de l'auberge.Ještě z toho nejsme venku.

sortir: La faim fait sortir le loup du bois.hlad vyhání vlky z lesů.

sortir: sortir de ses gondsutrhnout se z řetězů

sortir: sortir de la tête de qqnvypadnout z koho hlavy

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

tunnel: sortir du tunneldostat se z těžké situace

chodit: chodit mezi lidisortir

ironie: ironií osudupar ironie du sort

kletba: přivolat kletbu na kohojeter un sort à qqn

možný: všechny možné věcitoutes sortes de choses

osud: ponechat koho jeho osuduabandonner qqn à son sort

osud: ironií osudupar une ironie du sort

pes: (vy)venčit psafaire sortir son chien

ponechat: ponechat koho jeho osuduabandonner qqn à son sort

sjezd: sjezd z dálnicesortie d'autoroute

utržený: expr. být jak utržený z řetězusortir de ses gonds

ven: jít vensortir

volno: den volnajour de sortie

východ: únikový/nouzový východissue/sortie de secours

východ: východ dveřeporte de sortie

východ: východ z metrasortie de/du métro

výjezd: výjezd z garážesortie de garage

vypadnout: přen. vypadnout z pamětisortir de la tête

výstupní: výstupní kontrolacontrôle de sortie/final

vyučování: konec vyučovánísortie des élèves

způsob: takovým způsobemde la sorte

způsob: svým způsobem tak říkajícen quelque sorte

způsob: takovým způsobem, že...de (telle) sorte que...

jestliže: Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.S'il pleut, je ne sortirai pas.

konec: na konci vesniceà la sortie du village

nouzový: nouzový východsortie de secours

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.Il n'en sortira rien de bon.

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkase ménager une porte de sortie

koukat: Koukají mu prsty z bot.Ses orteils sortent des souliers.

mléko: Ještě mu teče mléko po bradě.Si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait.

role: vypadnout ze své rolesortir de son rôle

spár: uniknout komu ze spárůsortir des pattes de qqn

ulita: opustit svou ulitusortir de sa coquille

vrátka: nechávat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

vrhnout: Kostky jsou vrženy.Les dés sont jetés., Le sort en est jeté.

vylézt: Oči mu vylezly z důlků.Ses yeux sont sortis des orbites.

vysoukat: expr. vysoukat ze sebe nesouvislou větudébiter/sortir/hovor. bafouiller une phrase incohérente

zadní: nechat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

zatočit: Osud s ním pěkně zatočil.Le sort lui a joué un drôle de tour.