Hlavní obsah

sortie [sɔʀti]

Podstatné jméno ženské

 1. východ, výjezdsortie de secoursnouzový východ
 2. odchod, vyjití, vyjetísortie des élèveskonec vyučování, odchod dětí ze školy
 3. vycházka, vyjížďkajour de sortieden volnabon de sortiepropustka
 4. être de sortie vyrazit si kam
 5. výpad vojenský
 6. let, mise bojová
 7. přen.contre qqn/qqch slovní útok na koho/co, proti komu/čemu
 8. neslušná poznámka
 9. vývoz, export
 10. objevení se na trhu, uvedení na trh výrobku ap., vydání knihy
 11. sorties výdaje domácnosti ap.
 12. tech.únik, unikání plynu ap., odtok
 13. výp.výstup, out put

Vyskytuje se v

jeteur: jeteur de sortzaklínač

produit: produit de sortievýstup, output počítače, CD přehrávače ap.

sorte: de la sortetakovým způsobem, takto

sortie: être de sortievyrazit si kam

sortir: se sortirde qqch dostat se z čeho z nepříjemné situace ap.

sortir: au sortirde qqch na konci, na sklonku, koncem čeho

indemne: sortir indemne d'un accidentvyváznout z nehody bez zranění

secours: sortie de secoursnouzový východ

soi-même: sortir de soi-mêmevystoupit ze sebe

sort: abandonner qqn à son sortponechat koho jeho osudu

tirage: tirage au sortslosování, vylosování

vers: se diriger vers la sortiezamířit k východu

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

cadre: sortir du cadre de qqchpřekročit rámec čeho

chercher: chercher la sortiehledat východ

dont: la chambre dont je sorspokoj, z něhož vycházím

quelque: en quelque sortejistým způsobem

réserver: le sort qui nous est réservéosud, který je nám určen

tant: Sortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

entrer: Je ne fais qu'entrer et sortir.Jsem tu jen na skok.

faim: La faim fait sortir le loup du bois.Z lesů vlky žene hlad.

férir: Il s'en sortira sans coup férir.Dostane se z toho bez boje.

jeter: Le sort en est jeté.Kostky jsou vrženy.

ornière: sortir de l'ornièredostat se z nesnází

tunnel: sortir du tunneldostat se z těžké situace

chodit: sortirchodit mezi lidi

ironie: par ironie du sortironií osudu

kletba: jeter un sort à qqnpřivolat kletbu na koho

možný: toutes sortes de chosesvšechny možné věci

osud: abandonner qqn à son sortponechat koho jeho osudu

pes: faire sortir son chien(vy)venčit psa

ponechat: abandonner qqn à son sortponechat koho jeho osudu

sjezd: sortie d'autoroutesjezd z dálnice

utržený: sortir de ses gondsexpr. být jak utržený z řetězu

ven: sortirjít ven

volno: jour de sortieden volna

východ: issue/sortie de secoursúnikový/nouzový východ

výjezd: sortie de garagevýjezd z garáže

vypadnout: sortir de la têtepřen. vypadnout z paměti

výstupní: contrôle de sortie/finalvýstupní kontrola

vyučování: sortie des élèveskonec vyučování

způsob: de la sortetakovým způsobem

jestliže: S'il pleut, je ne sortirai pas.Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.

konec: à la sortie du villagena konci vesnice

nouzový: sortie de secoursnouzový východ

vzejít: Il n'en sortira rien de bon.Z toho nevzejde nic dobrého.

dvířka: se ménager une porte de sortienechat si otevřená zadní dvířka

koukat: Ses orteils sortent des souliers.Koukají mu prsty z bot.

mléko: Si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait.Ještě mu teče mléko po bradě.

role: sortir de son rôlevypadnout ze své role

spár: sortir des pattes de qqnuniknout komu ze spárů

ulita: sortir de sa coquilleopustit svou ulitu

vrátka: se ménager une porte de sortienechávat si zadní vrátka

vrhnout: Les dés sont jetés., Le sort en est jeté.Kostky jsou vrženy.

vylézt: Ses yeux sont sortis des orbites.Oči mu vylezly z důlků.

vysoukat: débiter/sortir/hovor. bafouiller une phrase incohérenteexpr. vysoukat ze sebe nesouvislou větu

zadní: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

zatočit: Le sort lui a joué un drôle de tour.Osud s ním pěkně zatočil.