Hlavní obsah

produit [pʀɔdɥi]

Vyskytuje se v

détachant: (produit) détachantodstraňovač/čistič skvrn

produire: se produirevystoupit na veřejnosti, o umělci

produit: produit de sortievýstup, output počítače, CD přehrávače ap.

biologique: produit biologiquepřírodní produkt, bio produkt

blanc: tech., ekon. produits blancsbílá technika, bílé zboží

brun: produits brunsspotřební elektronika

inférieur: produits de qualité inférieurezboží nižší kvality, podřadné zboží

suivre: suivre un produitdále prodávat/vyrábět (týž) výrobek

retirer: retirer un produit du commercestáhnout výrobek z obchodu

čistý: produit national netčistý národní důchod

finální: produit finalekon. finální produkt

hrubý: produit national brut P. N. B.ekon. hrubý národní produkt

podřadný: produits de qualité inférieurepodřadné zboží

potravinářský: denrées /produits alimentairespotravinářské výrobky

produkt: produit national brutekon. hrubý národní produkt

převrat: Une révolution s'est produite dans qqch.Nastal převrat v čem.

skalární: produit scalaireskalární součin

ukazovat se: se produire dans le mondeukazovat se ve společnosti

vedlejší: sous-produit vedlejší produkt

výrobek: produits alimentairespotravinářské výrobky

značkový: produit de marqueznačkový výrobek

multivitaminový: produit multivitaminémultivitaminový přípravek

prostředek: (produit) détergent , (produit) détersif , décrassant čisticí prostředek

výběr: grand choix de produitsvelký výběr zboží

zamořit: envahir le marché de produits étrangerszamořit trh cizími výrobky