Hlavní obsah

sortie [sɔʀti]

Podstatné jméno ženské

 1. východ, výjezdsortie de secoursnouzový východ
 2. odchod, vyjití, vyjetísortie des élèveskonec vyučování, odchod dětí ze školy
 3. vycházka, vyjížďkabon de sortiepropustka
 4. être de sortie vyrazit si kam
 5. výpad vojenský
 6. let, mise bojová
 7. přen.contre qqn/qqch slovní útok na koho/co, proti komu/čemu
 8. neslušná poznámka
 9. vývoz, export
 10. objevení se na trhu, uvedení na trh výrobku ap., vydání knihy
 11. sorties výdaje domácnosti ap.
 12. tech.únik, unikání plynu ap., odtok
 13. výp.výstup, out put

Vyskytuje se v

jeteur: jeteur de sortzaklínač

produit: produit de sortievýstup, output počítače, CD přehrávače ap.

sorte: de la sortetakovým způsobem, takto

sorte: en quelque sortejaksi, svým způsobem, tak říkajíc

sorte: de sorte à faire(tak) aby co

sortir: se sortirde qqch dostat se z čeho z nepříjemné situace ap.

sortir: s'en sortirdostat se z toho

sortir: au sortirde qqch na konci, na sklonku, koncem čeho

indemne: sortir indemne d'un accidentvyváznout z nehody bez zranění

secours: sortie de secoursnouzový východ

soi-même: sortir de soi-mêmevystoupit ze sebe

sort: abandonner qqn à son sortponechat koho jeho osudu

sort: par une ironie du sortironií osudu

sort: jeter un sort à qqnpřivolat kletbu na koho

sort: tirer au sortvylosovat si

sorte: toutes sortes de qqchvšechny možné druhy čeho

sorte: une sorte de qqn/qqchjakýsi kdo/co

tirage: tirage au sortslosování, vylosování

vers: se diriger vers la sortiezamířit k východu

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

cadre: sortir du cadre de qqchpřekročit rámec čeho

chercher: chercher la sortiehledat východ

dont: la chambre dont je sorspokoj, z něhož vycházím

quelque: en quelque sortejistým způsobem

réserver: le sort qui nous est réservéosud, který je nám určen

sortir: Nous sortons tous les soirs.Každý večer někam jdeme.

sortir: au sortir de l'hiverna konci zimy

tant: Sortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

dont: La famille distinguée dont il sortait.Význačná rodina, ze které pocházel.

entrer: Je ne fais qu'entrer et sortir.Jsem tu jen na skok.

faim: La faim fait sortir le loup du bois.Z lesů vlky žene hlad.

férir: Il s'en sortira sans coup férir.Dostane se z toho bez boje.

jeter: Le sort en est jeté.Kostky jsou vrženy.

ornière: sortir de l'ornièredostat se z nesnází

sortir: On n'est pas sorti de l'auberge.Ještě z toho nejsme venku.

sortir: La faim fait sortir le loup du bois.hlad vyhání vlky z lesů.

sortir: sortir de ses gondsutrhnout se z řetězů

sortir: sortir de la tête de qqnvypadnout z koho hlavy

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

tunnel: sortir du tunneldostat se z těžké situace