Hlavní obsah

let

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb vzduchem) vol m, volée fmíč v letuballe f en/à la volée
  2. (cesta letadlem) vol m, trajet mpravidelný/mezinárodní/dálkový letvol m régulier/international/long-courriervnitrostátní letvol m intérieur/domestiquelety do vesmíruvols m pl spatiaux
  3. (spěch) hâte f

Vyskytuje se v

babí: babí létoété de la Saint Martin, pavučina fils de la Vierge

dospívání: léta dospívánívertes années

léto: v nejparnějším létěau (plus) fort de l'été

léto: babí léto pavučinafil de la vierge

léto: dvacet let nato, po dvaceti letechvingt ans après

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

léto: osoba ve středních letechpersonne entre deux âges

léto: v padesátých letechdans les années 50

mladý: za mých mladých letde mon temps, dans mon jeune temps

během: během letuen (plein) vol

být: Je mu dvacet let.Il a vingt ans.

hit: hity 60. lettubes des années 1960

i: jak v létě, tak i v ziměen été ainsi qu'en hiver

kolik: Kolik je mu let?Quel âge a-t-il ?

léto: Kolik je ti let?Quel âge as-tu ?

léto: před dvěma letyil y a deux ans

letos: letos v létěcet été

přes, přese: přes třicet letplus de trente ans

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

se, si: Ten dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.

století: padesátá léta osmnáctého stoletíles années cinquante du dix-huitième siècle

trvat: Jak dlouho trvá let?Combien de temps dure le vol ?

uplynout: Od té události uplynulo už mnoho let.Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.

věk: ve věku čtyřiceti letà l'âge de quarante ans

vnitrostátní: vnitrostátní letyvols intérieurs