Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (osoba jako původce i objekt děje) se, soi
  2. (totožný původce a cíl děje) sedenně se mýtse laver tous les jours
  3. (vyjádření vzájemnosti) se
  4. si (sám sobě) se
  5. (vyjádření trpného stavu) on, seTen dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.
  6. (stav vznikající bez vůle) on, il
  7. se (jako stálá součást sloves) se

Vyskytuje se v

sebou: avec sois sebou

advokát: consulter un avocatporadit se s advokátem

nenávidět: se haïrnenávidět se sebe i s někým navzájem

ohlas: avoir un retentissementsetkat se s ohlasem

panenka: jouer à la poupéehrát si s panenkou

rvát se: se débattre contre les difficultés de la viervát se se životem

s, se: rentrer bredouillevrátit se s prázdnou

vrátit se: s'en retourner comme on est venuvrátit se s nepořízenou

zalíbení: se regarder avec complaisancedívat se na sebe se zalíbením

zbytečně: s'embarrasser d'un parapluiezbytečně s sebou tahat deštník

esemeskovat: s'envoyer des textos avec ses amisesemeskovat si s kamarády

oženit se: Il l'a épousée.Oženil se s ní.

hrát si: jouer avec le feuhrát si s ohněm

loučit se: quitter le mondeloučit se se světem

rozloučit se: quitter sa patrierozloučit se s domovem

zahrávat si: jouer avec le feuzahrávat si s ohněm

zatočit se: Tout a tourné autour de lui.Všechno se s ním zatočilo.

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

complaisance: se regarder avec complaisancedívat se na sebe se zalíbením

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

plat: plat à emporterjídlo s sebou

pousser: pousser son travailurychlit práci, pospíšit si s prací

attendre: On s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

contenter: Un rien le contente.Spokojí se s málem.

nést: mít za následek entraîner, provoquer, produire*nést s sebou

divorcer: Elle a divorcé de son mari.Rozvedla se s manželem.

enterrer: enterrer sa vie de garçonrozloučit se se svobodou před svatbou

fignoler: Ce n'est pas la peine de fignoler.Nemá cenu se s tím piplat.

contre: faire contre mauvaise fortune bon cœursmířit se se zlým osudem

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

payer: se payer de motsspokojit se s prázdnými slovy

rimer: Cela ne rime à rien.Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.

vide: rentrer les mains videsvrátit se s prázdnýma rukama