Hlavní obsah

on [ɔ̃]

Zájmeno

  1. člověk, lidé, my neurčitý podmětOn dit que...Říká se, že...
  2. nahrazuje osobní zájmeno pro 1., 2. nebo 3. osobuOn y va.(Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.
  3. nahrazuje osobní zájmeno myQuand est-ce qu'on se voit ?Kdy se uvidíme?

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

abîme: en abymestřed štítu

abondance: en abondancevydatně, hojně

abrégé: en abrégéve zkratce, zkráceně, v malém

absence: en l'absence deqqn v nepřítomnosti koho

accord: en accordve shodě, v souladu

accordéon: en accordéonzvarhánkovatělý, jako harmonika, zmačkaný

air: en l'airdo vzduchu, nahoru, vzhůru

aller: s'en allerodejít, odjet

aller: s'en allervyprch(áv)at, vytéct, ucházet

amont: en amontde qqch nad, před čím podle toku řeky

apparence: en apparencezdánlivě, naoko

arrière: en arrièrenazpět, vzadu, dozadu

arrière: en arrière deqqn/qqch za kým/čím

arriver: en arriver àqqch dostat se k čemu

assez: en avoir assez de qqn/qqchmít dost koho/čeho být unaven

attendre: en attendantnež, zatím, mezitím

aval: en aval deqqch pod, za čím směrem po proudu

avance: en avancedříve, předčasně

avant: en avantnapřed, vpřed(u), dopředu

avant: mettre qqch en avantargumentovat čím

avant: mettre qqn en avantschov(áv)at se za koho

aveugle: en aveuglenaslepo, poslepu, slepě

avoir: en avoir pour qqchmít to za/na kolik

balancer: s'en balancerhouby si z toho dělat

bas: en basdole, dolů

battre: battre en retraitedá(va)t se na ústup, ustupovat

baver: en bavernadřít se, moc zkusit

berne: en bernena půl žerdi

biais: de/en biaisnepřímo, šikmo, oklikou

biseau: en biseaušikmo (seříznutý)

blanc: en blancna bílo

bloc: en blocv celku

bois: de/en boisdřevěný

boîte: mettre qqn en boîtevysmívat se komu, dělat si z koho blázny

bordure: en bordurede qqch na (o)kraji čeho

bouillie: en bouilliena kaši, rozmačkaný, rozvařený

boule: en boulekulovitý

bref: en brefzkrátka, jedním slovem

but: de but en blancnáhle, znenadání, zpříma

cachette: en cachettetajně, skrytě

cadence: en cadencerytmicky, do taktu

catastrophe: en catastrophenouzově

chaloir: peu me chaut, peu m'en chautna tom mi nezáleží, co je mi po tom

chef: en chefvrchní, hlavní

chemin: en cheminpo cestě, cestou, mezitím

choc: choc en retourzpětný náraz

ciel: en plein cieluprostřed oblohy

cintre: en plein cintrev polokruhu, půlkruhový

clin d'œil: en un clin d'œilv (oka)mžiku

colimaçon: en colimaçontočitý, šnekovitý

comble: de fond en combleodzdola nahoru, od základu, dočista

commun: en communspolečně, pohromadě, dohromady

communion: en communionve shodě, v souladu

comparaison: en comparaison deqqch ve srovnání s čím

compensation: en compensationnáhradou

conclusion: en conclusionzávěrem

condition: mettre en conditionzpracovat propagandou

confiance: confiance (en soi)sebedůvěra

confit: être confit enqqch být plný čeho zloby ap.

confondre: se confondre enrozplývat se v omluvách ap.

conséquence: en conséquencepodle toho

conséquence: en conséquence deqqch podle čeho

conserve: en conservekonzervovaný

considération: en considération deqqch vzhledem k čemu, s ohledem, se zřetelem na co

conter: en conter à qqnnapovídat co komu oklamat

couleur: en couleurbarevný opak k černobílému

couper: couper enqqch (na)sekat, (na)krájet, (na)řezat na co na kousky ap.

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

couronne: en couronnekorunový, kruhový

cours: au/en coursde qqch během, za, v průběhu čeho

cours: en cours(právě) probíhající

croire: en croire qqn/qqch(u)věřit komu/čemu, dát na koho/co

croix: en croixkřížem

croupe: en croupena koni za jezdcem

cul-de-poule (en): bouche en cul-de-poulenašpulená ústa

danger: en dangerv nebezpečí/ohrožení

danseur: en danseuseve stoje na pedálech při šlapání do kopce ap.

deçà: en deçà deqqch z této strany, na této straně čeho

découdre: en découdreavec qqn porvat se s kým

dedans: en dedansde qqch vevnitř, uvnitř čeho

définitif: en définitives konečnou platností, definitivně, konec konců

dégénérer: dégénérer enqqch zvrhnout se v co

dehors: en dehorsven, navenek

dehors: en dehorsde qqch mimo co, za čím

demande: demande (en mariage)žádost o ruku

dépit: en dépit deqqn/qqch nedbaje koho/čeho, proti, navzdory komu/čemu

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

dérision: tourner qqn/qqch en dérisionzesměšnit koho/co

dernier: en derniernakonec

désespoir: en désespoir de causev krajní nouzi, když není vyhnutí, jako poslední zoufalý pokus